Zaključci 101. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Nova traktorska kosilica za Murs Ekom
22/03/2021
Umirovljenicima s manjim mirovinama poklon bon za kupnju uskršnje šunke
23/03/2021

Zaključci 101. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak na 101. sjednici stručnog kolegija održani 23.03.2021. godine (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Murskog Središća: Balaž Nikola, Bistrović Nikola, Bogdan Rajko, David Marko, Hoblaj Branko, Kraljić Petar, Majhen Dejan, Matoša Renato, Mesarić Stjepan, Novak Kristijan, Novak Nikolaj, Orehovec Dejan, Palnec Miljenko, Radek Saša, Radiković Rajko, Sabo Nikola, Smolković Tanja, Tarandek Aleksandar, Vrbanić Patrik, Vršić Mihael, Zelić Željko, Žganec Marko.

 

 1. Koordinacija udruga iz Domovinskog rata Međimurske županije uputila je Gradu Mursko Središće dopis da nam svom području imenuju novo otvorene ulice ili kod imenovanja ulica postojećih neimenovanih ulica po poginulim hrvatskim braniteljima domovinskog rata s područja jedinica lokalne samouprave. Grad Mursko Središće izrađuje projekt proširenja stambene zone, nastavak ulice Augusta Šenoe, za koju će se predložiti da se zove po poginulom branitelju, Ulica Dragutina Kodbe Geca. Isto se pozivaju Mjesni odbori, ukoliko po naseljima bude otvaranja novih ulica i trgova ili moguće preimenovanje da se daju imena po našim poginulim braniteljima.

 

 1. Župa Sv. Marko, Selnica – prihvaća se zamolba za donaciju kod vanjskog uređenja kapele Gospe Škapularske u Štrukovcu u iznosu od 21.491,66 kuna (2/3 od ukupnog iznosa ponude).

 

 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Peklenica – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Peklenica za oslobađanje plaćanja komunalne naknade te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Peklenice: Tuksar Zvijezdan, Srša Dražen, Varga Marko, Goričanec Nikola, Debelec Damjan, Debelec Saša, Tarandek Dubravko, Mance Klaudija, Kolarić Darko, Govedić Saša, Trstenjak Franjo, Trajbar Mario, Nerer Željko, Nerer Josip.

 

 1. „Katruža“ Međimurska zaklada solidarnosti, Čakovec – prima se na znanje zamolba za plaćanje članarine za 2021. godinu u iznosu od 1,00 kn po stanovniku godišnje te će se ista uplatiti.

 

 1. Murs – ekom d.o.o. – daje su suglasnost na dopunu cjenika usluga na groblju Mursko Središće – niša za urne (velika) – 15.000,00 kuna s PDV-om.

 

 1. Marija Vidović, Donja Dubrava – odobrava se isplata financijske potpore u iznosu od 5.000,00 kuna za snimanje i izdavanje albuma međimurskih narodnih pjesama. Sredstva će se isplatiti iz proračuna Turističke zajednice Grada Mursko Središće.

 

 1. Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o. – odobrava se kupnja uskršnje kolekcije 2021. godine (uskršnje čestitke) u iznosu od 700,00 kuna.

 

 1. Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, Čakovec – Grad Mursko Središće u veljači 2021. godine raspisao je Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2021. godini koji je bio otvoreni do 06. ožujka 2021. godine. S obzirom na to da je ovogodišnji javni poziv za udruge završio, pozivamo da se svojim projektom/programom prijavite sljedeće godine.

 

 1. Gradnja Žganec d.o.o. – prihvaća se ponuda u iznosu od 16.625,00 kuna s PDV-om za sanaciju nerazvrstanih puteva od reciklažnog dvorišta (lijevi i desni put).

 

 1. Gradnja Žganec d.o.o. – prihvaća se ponuda u iznosu od 31.625,00 kuna s PDV-om za izradu pješačkog puta od ulice Slatine do ulice Ruđera Boškovića u Murskom Središću.

 

 1. Blažon usluge građevinskom mehanizacijom, Mursko Središće – prihvaća se ponuda u iznosu od 21.000,00 bez PDV-a za sanaciju neasfaltiranih cesta u Peklenici (Marof – Halova graba) i sanaciju neasfaltiranih cesta u Peklenici (drugi dio prema ribnjaku).

 

 1. Dječji vrtić “Maslačak” Mursko Središće – temeljem dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz plan prijma pripravnika u predškolskim ustanovama u 2021. godini kroz mjeru “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”, Grad Mursko Središće daje Suglasnost za osiguravanjem financijskih sredstava za prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora i sredstva za rad mentora s pripravnikom. Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćivat će sredstva za plaću i prijevoz pripravnika.

 

 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – sukladno članku 39. st. 5 Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće potvrđuje za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mursko Središće Rajka Bogdana iz Murskog Središća na mandat od 5 godina.

 

 1. Murs – ekom d.o.o., Mursko Središće – Grad Mursko Središće daje suglasnost na dopunu cjenika usluge održavanja javnih površina na području Grada Mursko Središće.

 

 1. Miha projekt d.o.o., Vrtni centar Iva, Štefanec – prihvaća se ponuda nabavu 7 komada stabla vrbe u iznosu od 875,00 kuna s PDV-om.

 

 1. Brid d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda opreme za uređenje vanjskog odbojkaškog igrališta u Peklenici u iznosu od 10.642,50 kuna s PDV-om.

 

 1. Grad Mursko Središće daje Suglasnost tvrtki Niskogradnja Huđek iz Petrijanca za privremenu regulaciju prometa na izvođenju radova – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Murskom Središću – ulica Matije Gupca s napomenom da se ulica Matija Gupca može zatvoriti tek nakon što se otvori Martinska ulica za prometovanje. Po zatvaranju ulice Matije Gupca ulicom će moći prometovati samo stanari te ulice.

 

 1. Temeljem zahtjeva predstavnice stanara u Nazorovoj 24, zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove da razmotri situaciju postavljanja 4 stupića te da se isti po potrebi postave.

 

 1. Grad Mursko Središće prihvaća ostavštinu primarijusa mr.sc.dr. Ivana Sklepića, spec. oftalmologije, rodom iz Peklenice. Ivan Sklepić dobit će svoju Spomen sobu uz zgradu Spomen doma rudarstva, koja će osim o njegovu životu pričati priču i o razvoju zdravstva na području Murskog Središća. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za osmišljavanje i opremanje spomen sobe.

 

 1. U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Gradnja Žganec d.o.o. u iznosu od 30.988,75 kuna s PDV-om za izvođenje oborinske odvodnje u odvojku Martinske ulice u Murskom Središću.

 

 1. Umirovljenicima s područja grada Mursko Središća s manjim mirovinama koji su temeljem kriterija dogovorenih s Udrugom umirovljenika ostvarili pravo na bon za kupnju robe u KTC-u, dodatno se odobrava, prigodno za Uskrs poklon bon za kupnju uskršnje šunke u iznosu od 80,00 kuna. Poklon bon može se iskoristiti od petka 26.03.2021.g. u mesnici KIŠ koja je dala najpovoljniju ponudu za kupnju. Zbog epidemioloških mjera neće se dijeliti bonovi po kućama, već će odabranoj mesnici Grad Mursko Središće dati popis umirovljenika koji ostavaruju pravo, a prilikom kupnje dužni su prodavaču predočiti osobni dokument.

 

 1. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti da dogovori s Caritasom Župe Marije Kraljice i sv. Ladislava i Mjesnim odborima da dostave popis potrebitih obitelji za podjelu uskršnjih paketa.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje Izletišta skele “Fusek” u Murskom Središću ( sijanje trave, postavljanje dječjih igrala, postavljanje golova i mreže za nogomet, postavljanje mreže za odbojku na pijesku, preseljenje koša za košarkaško igralište s prostora Etno kuće).

 

 1. Na novouređenoj Poučno pješačkoj stazi “Mura” ne dozvoljava se promet osobnim, teretnim vozila, traktorima, motor kotačima i quadovima. Namjena korištenja staze isključivo je za pješake i bicikliste. Od navedene regulacije izuzimaju se Hrvatske vode koje put koriste za svoje potrebe, vlasnici parcela te lovci i ribiči koji stazu koriste za nadzor, obilazak ili za potrebe gospodarenja lovištem i otvorenim vodama kojima upravljaju. Pristup je moguć do skele “Fusek” i s druge strane cestom prije Hlapičine te desno prema području “Zeva”. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljenje prikladnih barijera i prometnih znakova. Rok za provedbu je 30 dana.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove u dogovoru sa zamjenikom gradonačelnika za organizaciju sadnje drveća lipe po cijelom području Grada Mursko Središće. Za sadnju i održavanje drveća lipe po naseljima zadužuju se mjesni odbori.

 

 1. Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće pod ravnanjem predsjednika Stožera mr.sc. Miljenka Cmrečaka, dr.med.vet. poziva građane, ugostitelje i pružatelje drugih ugostiteljskih usluga da se pridržavaju mjera i odluka Nacionalnog stožera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako se u Gradu Mursko Središće ne bi širila zaraza korona virusom.

 

 1. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da u suradnji s Javnom ustanovom Međimurska priroda izradi interpretacijske ploče za Poučnu pješačku stazu “Mura”.

 

 1. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da u suradnji s Planinarskim društvom Bundek odrade markiranje Poučno pješačke staze “Mura”.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/65

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 23.03.2021.


Na 101. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja se održala u utorak 23. ožujka 2021. godine doneseni je sljedeći zaključak:

 

„Koordinacija udruga iz Domovinskog rata Međimurske županije uputila je Gradu Mursko Središće dopis da nam svom području imenuju novo otvorene ulice ili kod imenovanja ulica postojećih neimenovanih ulica po poginulim hrvatskim braniteljima domovinskog rata s područja jedinica lokalne samouprave. Grad Mursko Središće izrađuje projekt proširenja stambene zone, nastavak ulice Augusta Šenoe, za koju će se predložiti da se zove po poginulom branitelju, Ulica Dragutina Kodbe Geca. Isto se pozivaju Mjesni odbori, ukoliko po naseljima bude otvaranja novih ulica i trgova ili moguće preimenovanje da se daju imena po našim poginulim braniteljima.“


Umirovljenicima s manjim mirovinama poklon bon za kupnju uskršnje šunke

 

Na 101. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja se održala u utorak 23. ožujka 2021. godine doneseni je sljedeći zaključak:

 

„Umirovljenicima s područja grada Mursko Središća s manjim mirovinama koji su temeljem kriterija dogovorenih s Udrugom umirovljenika ostvarili pravo na bon za kupnju robe u KTC-u, dodatno se odobrava, prigodno za Uskrs poklon bon za kupnju uskršnje šunke u iznosu od 80,00 kuna. Poklon bon može se iskoristiti od petka 26.03.2021.g. u mesnici KIŠ koja je dala najpovoljniju ponudu za kupnju. Zbog epidemioloških mjera neće se dijeliti bonovi po kućama, već će odabranoj mesnici Grad Mursko Središće dati popis umirovljenika koji ostvaruju pravo, a prilikom kupnje dužni su prodavaču predočiti osobni dokument.“

Skip to content