18. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Tri divna koncerta u Centru za kulturu „Rudar“
22/12/2023
Djed Božićnjak danas stiže u Centar za kulturu „Rudar“ na čarobni obiteljski film
23/12/2023
Tri divna koncerta u Centru za kulturu „Rudar“
22/12/2023
Djed Božićnjak danas stiže u Centar za kulturu „Rudar“ na čarobni obiteljski film
23/12/2023

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U petak, 22. prosinca 2023. godine u Gradskoj vijećnici održala se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja je ujedno i posljednja ove godine. Sjednici Gradskog vijeća prisustvovalo je jedanaest od trinaest gradskih vijećnika, a na Dnevnom redu bilo je deset točaka.

Većinom glasova usvojene su treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Mursko Središće u ukupnom iznosu od 5.816.646,00 eura što je smanjenje za 104.941,00 eura. Takozvani Rebalans proračuna izrađen je na temelju ostvarenih prihoda u 2022. godini te planiranih u 2023. godini te je u skladu sa Zakonom u proračunu. Također, za određene projekte poput energetske obnove sportske dvorane, rekonstrukcije Sokolskom doma, asfaltiranja ulica u Štrukovcu, novčana sredstva su iz ove godine Rebalansom proračuna za 2023. godinu smanjena te prenesena u 2024. godinu.

Sljedeća točka Dnevnog reda, koja je također usvojena većinom glasova, bila je Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Mursko Središće u 2024. godini.

Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće kao i Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Grada Mursko Središće usvojeni su jednoglasno.

Na Dnevnom redu bila je i Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o poticaju uređenja nekretnine na području grada Mursko Središće kojom se za rušenje stambenih objekta koji su u ruševnom stanju iznos povećava s dosadašnjih 1.327,23 eura, na 2.000,00 eura, a dosadašnji iznos poticaja od 1.990,84 eura za uređenje izgrađenog stambenog objekta koji je nepogodan za stanovanje, povećava se na 3.000,00 eura. Navedena Odluka usvojena je jednoglasno.

Jednoglasnim usvajanjem Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o poticaju za kupnju i gradnju nekretnine na području grada Mursko Središće povećava se iznos poticaja na sljedeći način: dosadašnji iznos od 1.327,23 eura povećava se na 2.000,00 eura svim korisnicima poticaja do 40 godine starosti uz uvjet da u trenutku podnošenja prijave imaju prijavljeno prebivalište na području grada Mursko Središée, a dosadašnji iznos od 1.990,84 eura povećava se na 3.000,00 eura za korisnike poticaja do 40 godine starosti uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Mursko Središće najmanje 2 godine.

Također, Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rođenje djeteta povećavaju se visine naknade za rođenje djeteta,i to na slijedeći način: naknada za rođenje 1. djeteta poveća se s 400,00 eura na 450,00 eura, naknada za rodenje 2. djeteta povećava se s 800,00 eura na 900,00 eura i naknada za rođenje svakog slijedećeg djeteta povećava se sa 133,00 eura na 150,00 eura. Ista je usvojena jednoglasno.

Odluka o oslobađenju plaćanja usluga smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće za mjesec siječanj 2024. godine usvojena je jednoglasno. Sukladno prijedlogu gradonačelnika ovom odlukom se usvaja oslobađenje svih roditelja korisnika usluge smještaja djece u predškolske ustanove za čiju djecu Grad Mursko Središće sufinancira boravak djeteta u predškolskim ustanovama na području grada, kao i za roditelje djece kojima Grad Mursko Središće sufinancira boravak u predškolskim ustanovama van područja Grada, a temeljem Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće plaćanje roditeljsko udjela za mjesec siječanj 2024. godine.

Posljednje dvije točke Dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća, a koje su usvojene većinom glasova bile su Odluka o prodaji nekretnine kojom Grad prodaje naslijeđene čestice u naseljima Križovec, Brezje i Sitnice te Odluka o kupnji nekretnine, a temeljem koje će se prema procjenbenom elaboratu kupiti kuća u samom centru grada – Martinska ulica 1, a za što će se uskoro utvrditi točna namjena

 

Skip to content