19. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Rečeno – učinjeno maknuta čelična konstrukcija nekadašnjeg graničnog prijelaza
06/02/2024
Ljeto uz Muru 2024. – koncerti, prijenos utakmica, sadržaj za djecu, kulturno zabavni događaji
06/02/2024
Rečeno – učinjeno maknuta čelična konstrukcija nekadašnjeg graničnog prijelaza
06/02/2024
Ljeto uz Muru 2024. – koncerti, prijenos utakmica, sadržaj za djecu, kulturno zabavni događaji
06/02/2024

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U ponedjeljak, 05. veljače 2024. godine u Gradskoj vijećnici održala se je prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Sjednici Gradskog vijeća prisustvovalo je jedanaest od trinaest gradskih vijećnika, a na Dnevnom redu bilo je osam točaka.

 

Većinom glasova usvojena je Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2024. godinu. Proračuna Grada Mursko Središće za 2024. godinu s I. izmjenama i dopunama  iznosi  7.622.584,00 € što je povećanje za 645.000,00 €. Nove stavke i povećanja odnose se na otkup zemljišta u ulici Augusta Šenoe u iznosu od 20.000,00 eura, dogradnju dječjeg vrtića povećanje za 600.000,00 eura i kupnju službenih automobila gdje se osigurava 25.000,00 eura jer je zbog starosti postojećih potrebita zamjena.

 

Grad Mursko Središće planira se prijaviti na natječaj temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ koji sufinancira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i kandidirati projekt „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – PRODUŽENJE ULICE AUGUSTA ŠENOE SA OBORINSKOM ODVODNJOM I JAVNOM RASVJETOM“ . S obzirom da je za prijavu projekta potrebna i Suglasnost Gradskog vijeća za provedbu projekta na području grada Mursko Središće s opisom projekta Gradsko vijeće je većinom glasova usvojilo Odluku o suglasnosti za provedbu navedenog projekta.

 

Sljedeća točka dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno, bila je Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Mursko Središće, a ista se odnosi na kupnju zemljišta u svrhu formiranja i izgradnje prometnice odnosno produljenja ulice Augusta Šenoe čiju cijenu ovom Odlukom Gradsko vijeće utvrđuje na 9,00 EUR-a/m2.  Naime, prometnica se formira od nekoliko manjih  čestica čiji vlasnici su darovali iste, dok Grad ovom Odlukom kupuje česticu koja predstavlja najveći dio te prometnice.

 

Odluka o proglašenju statusa javnim dobrom u općoj uporabi bila je sljedeća točka dnevnog reda koja je također usvojena jednoglasno. Grad Mursko Središće je otkupio i formirao čestice zbog izgradnje pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici pa se radi potrebe spajanja s kupljenim česticama, čestice koje su navedene u Odluci trebaju proglasiti javnim dobrom u općoj uporabi.

 

Jednoglasno je usvojena i Odluka o ukidanju statsau javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Križovec.

 

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području grada Mursko Središće zbog usklađenja smanjenja omjera sufinanciranja roditelja. Naime obzirom što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća omjer sufinanciranja koji je iznosio 60:40 povećan na 70:30 u korist roditelja, ovom Odlukom doneseni su omjeri sufinanciranja 80:20 u korist roditelja u slijedećim slučajevima: ako je jedan od roditelja učenik ili student, ako je samohrani roditelj, ako je roditelj djece kojoj je prema stručnom nalazu potrebna stručna pomoć logopeda za vrijeme korištenja pomoći logopeda.

 

Također je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima  uključivanja u odvoz kućnog smeća te uvjetima oslobađanja od plaćanja odvoza. Pravo na privremeno oslobađanje navedene usluge ostvaruju korisnici koji podnesu zahtjev i koji žive u kućanstvu koje mjesečno po članu kućanstva ostvaruje prihod manji od 180,00 eura. Naime, dosadašnji census od 133,00 eura po članu kućanstva se povećava kako bi pratio povećanje mirovina i troškova života.

 

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Štrukovec usvojena je jednoglasno.

Skip to content