23. digitalna sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Paljenjem prve svijeće započeo miran Advent u gradu rudara
29/11/2020
Pitanja Zvonko Vrtarić – aktualni sat – 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
01/12/2020

23. digitalna sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

 1. sjednica Gradskog vijeća se zbog opasnosti od zaraze virusom COVID 19 sukladno Odluci o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske održala elektronskim putem. U točki I. navedene odluke preporuča se da se sjednice skupština i vijeća održavaju kad god je to moguće putem videokonferencija ili drugih tehnologija. U uputama Ministarstva uprave za postupanje u izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS KLASA:023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine jasno je vidljivo da se u izvanrednim okolnostima kao što je epidemija COVID 19 sjednice predstavničkog tijela mogu održavati izjašnjavanjem putem e-maila posebno s obzirom na mogućnosti konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova predstavničkog tijela u njegovom radu i njihovog izjašnjavanja u tom slučaju.

            Digitalnoj sjednici od petnaest vijećnika pristupilo je njih trinaest, a usvojene su sve točke dnevnog reda većinom glasova. Dnevni red sjednice bio je sljedeći:

 1. a) Prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2021.g. do 12.2021.g.s projekcijama za 2022.g. i 2023. g.,
 2. b) Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.,
 3. c) Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za period od 01.01.2021.g. do 12.2021.g.,
 4. d) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za period od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.,
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini,
 8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće,
 9. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće,
 11. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu,
 12. b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 13. c) Prijedlog Plana djelovanja Grada Mursko Središće u područjima prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
 14. Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Mursko Središće,
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za osobu godine Grada Mursko Središće za 2020. godinu,
 16. a) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za sportaša i sportašicu godine u natjecateljskoj kategoriji – pojedinci za 2020. godinu,
 17. b) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za momčad godine u natjecateljskoj kategoriji za godinu,
 18. c) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za rekreativku i rekreativca godine – pojedinci za godinu,
 19. d) Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade za rekreacijsku momčad godine za 2020. godinu,

 


Gradsko vijeće je, apsolutnom većinom glasova, donijelo Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.12.2021. g. Proračun za 2021. godinu iznosi 28.701.000,00 kuna, a značajnije stavke su: učešće grada u projekt Aglomeracija 2,5 milijuna kuna, sanacija prometnica nakon aglomeracije 1 milijun kuna (za ulicu Matije Gupca osigurano je u proračunu za 2020.g 3,5 milijuna kuna, a obzirom što neće biti realizacije u 2020.g ta stavka će se prenijeti u 2021.g), za provođenje demografskih mjera 2.862.000,00 kuna, energetsku obnovu sportske dvorane 2.815.000,00 kuna, ulaganje u gradski stadion 1,8 milijuna kuna, kapitalne i tekuće donacije udrugama 1.021.000,00 kuna, EU projekti 2.280.000,00 kuna, ulaganje u Etno kuću 368 tisuća kuna, vatrogastvo 468 tisuća kuna, održavanje javnih površina 1.522.700,00 kuna, sanacija nerazvrstanih cesta 230 tisuća kuna, postavljanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa po svim naseljima 70 tisuća kuna, socijalni program 500 tisuća kuna, uređenje poučne staze „Mura“ 70 tisuća kuna, ulaganje u društveni dom u Hlapičini 470 tisuća kuna, ulaganje u društveni dom u Križovcu 30 tisuća kuna, uređenje Školske ulice u Peklenici 70 tisuća kuna, asfaltiranje odbojkaškog igrališta 50 tisuća kuna, asfaltiranje ulice u Štrukovcu 120 tisuća kuna.

 

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g, Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za period od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. i Prijedlog Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za period od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. prihvaćeni su većinom glasova.

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće za 2021. godinu prihvaćen je većinom glasova.

 

Prijedlog Odluke izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće prihvaćen je jednoglasno. Na 20. sjednici Gradskog vijeća usvojena je ekonomska cijena boravka djece u Montessori skupini u iznosu od 1.942,65 kuna. Uzimajući u obzir činjenicu postojeće pandemije Covid-19 i njezin značajan utjecaj na ekonomske prilike i standard građana gradonačelnik je uputio dopis Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Maslačak“ kako bi se cijena revidirala i time rasteretili roditelji koji se odluče za predškolski odgoj prema Montessori programu. Ekonomska cijena Montessori programa smanjena je na iznos od 1.502,00 kuna.

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini prihvaćen je većinom glasova.

 

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće prihvaćen je jednoglasno. Zbog posebnih okolnosti širenja zaraze virusa Covid-19 koje se nije mogla predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a znatno narušava gospodarsku aktivnosti i uzrokuje znatnu gospodarsku štetu Grad Mursko Središće u razdoblju od 01. siječnja 2021.g. do 30. lipnja 2021. godine neće naplaćivati porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa.

 

Prijedlog Odluke o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost usvojen je jednoglasno. Zbog posebnih okolnosti: širenja zaraze virusa Covid – 19, Grad Mursko Središće u cijelosti u vremenskom razdoblju od stupanja na snagu ove odluke do 30. lipnja 2021. godine oslobađa od plaćanja komunalne naknade sve obveznike komunalne naknade za poslovni prostor u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće prihvaćen je jednoglasno, sa 13 glasova ZA. Grad Mursko Središće će izjednačiti uvjete s uvjetima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina RH glede dodjele poticaja korisnicima poticaja koji već imaju stan ili kuću za stanovanje međutim imaju potrebu za većim stambenim prostorom. Izmjenom Odluke omogućiti će se podnositeljima prijave za dodjelu poticaja koji imaju jedan stan ili kuću, a imaju potrebu za kupnju većeg stana ili kuće, imaju pravo na ostvarivanje poticaja. Korisnik poticaja dužan je u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja Gradu Mursko Središće dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora.

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i Prijedlog Plana djelovanja Grada Mursko Središće u područjima prirodnih nepogoda za 2021. godinu prihvaćeni su većinom glasova .

 

            Prijedlog: Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Mursko Središće prihvaćen je jednoglasno. Stručno povjerenstvo koje je imenovano od strane gradonačelnika izraditi će dokumentaciju za provedbu postupka dodjele koncesije.

 

Prošle godine Grad Mursko Središće pokrenuo je novi projekt Osoba godine Grada Mursko Središće. Sve osobe koje su bile prijavljene uveliko su doprinijeli u razvoju društvenog, kulturnog, humanog života grada. Temeljem zapisnika Odbora za javna priznanja Grada Mursko Središće, Gradsko vijeće je većinom glasova prihvatilo da se nagrada za osobu godine dodijeli Siniši Golubu, ravnatelju Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – Centar za posjetitelje „Med dvemi vodami“. – Siniša Golub i stručni suradnici Međimurske prirode – javne ustanove za zaštitu prirode  zaslužni su za osmišljavanje projekta Centar za posjetitelje „Med dvemi vodami“ vrijednog 12 milijuna kuna koji se nalazi u naselju Križovec. Međimurska priroda – javna ustanova za zaštitu prirode također aktivno sudjeluje u projektu Grada Mursko Središće – spajanje šetnice uz rijeku Muru sa poučnom stazom Svetomartinska Mura. Međimurski okolišni aktivist, publicist i pokretač brojnih projekata u zaštiti prirode i okoliša. Siniša Golub je iznimno aktivan u svim projektima koji prikazuju prirodne vrednote Grada Mursko Središće, ali i Međimurske županije. Odbor za javna priznanja predložio je da se predloženim kandidatima zbog iznimnog doprinosa za društvenu zajednicu i promociju grada na svečanoj sjednici dodijeli jedna od nagrada grada.

 

Temeljem Zapisnika Odbora za sport, jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi za godišnje nagrade za sportaša i sportašicu godinu, naj sportsku momčad godine, rekreativca i rekreativku godinu i rekreacijsku momčad godine. Za sportaša godine prihvaćen je Mladen Ignac iz Murskog Središća, za sportašicu godine Marta Novak iz Križovca, a za momčad godine u natjecateljskoj kategoriji Odbojkaški klub „Plavi“ Peklenica – ženska ekipa. Za rekreativca godine prihvaćen je Damir Šimunić iz Murskog Središća, za rekreativku godine Vera Trupković iz Murskog Središća, a za rekreacijsku momčad godine Nogometni klub „Mura“ Hlapičina – ekipa Veterana.

Skip to content