24. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – aktulani sat Milorad Pilipović-

Crkveni zbor župe u Murskom Središću dobio svoju monografiju
28/12/2020
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada : dobra organiziranost i adekvatna opremljenost
28/12/2020

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – aktulani sat Milorad Pilipović-

  1. sjednica Gradskog vijeća koja je ujedno i posljednja ove godine se zbog opasnosti od zaraze virusom COVID 19 sukladno Uputama Ministarstva uprave za postupanje u izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS KLASA:023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine održala elektronskim putem.

 

Vijećnici su pitanja koja bi gradonačelniku postavili na aktualnom satu mogli postaviti u pisanom obliku putem email-a (sukladno članku 45. vijećnik ima pravo postaviti najviše tri vijećnička pitanja dok Klub vijećnika može postaviti jedno pitanje). Gradonačelnik će sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Mursko Središće na postavljena pitanja odgovoriti u pisanom obliku te odgovor proslijediti svim vijećnicima putem predsjednika Gradskog vijeća sukladno Poslovniku najkasnije do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

 

Pitanja u sklopu aktualnog sata 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće objavljivat će se redoslijedom kojim su pristigla te će se zbog transparentnosti sva pitanja i odgovori javno objaviti.

 

Vijećnik Milorad Pilipović uputio je gradonačelniku pitanje koje glasi: „ Moje pitanje vezano je za izgradnju kanalizacije odnosno odvodnje oborinskih voda ,( aglomeracija ) u  ulici M. Kovača. Na usmeni upit odgovorili ste mi da je tako odredila struka da je prva polovica ulice M. Kovača od Ulice J.B.Tita pa do raskrižja s Poljskom ulicom dobra. A drugi dio Od Poljske do Rade Končara loša i da se zato radi u drugom dijelu ulice a u prvom dijelu ulice se neće raditi jer je tako struka odlučila. Stoga Vas molim da mi odgovorite koja je to struka tako odlučila i temeljem kojih parametra ? Molim uvid u tu procjenu. Pogotovo kada znamo da je prvi dio ulice u katastrofalnom stanju. Ulica ima 14 slivnika, i 8 šahtova i svi do jednog su propali, tako da prolaskom preko njih vozilima stvaraju buku, a prolaskom Kamiona i vibracije koje se prenose na stambene objekte… Nema mjesec dana kako se obnovio šaht na početku ulice kod K.Br. 1 . Zašto se nisu sanirali i ostali šahtovi i slivnici  ?. Samom izgradnjom oborinske kanalizacije u istom trošku sanirala bi se i prva polovica ulice M. Kovaća.. “

 

Gradonačelnik Dražen Srpak je odgovorio: „Temeljem Vašeg pitanja za aktualni sat predstojeće digitalne sjednice Gradskog vijeća, a vezano uz izgradnju kanalizacije na dijelu ulice Marka Kovača od ulice Josipa Broza Tita do Poljske ulice upućujem Vas da isto pitanje uputite investitoru – Međimurskim vodama jer su oni vodili cijeli proces stanja postojeće kanalizacije i projektiranja. Isto tako Vas upućujemo da od njih dobijete odgovor na temelju kojih parametara su to odredili, a također su oni ti koji mogu dati procjenu koju tražite. Gradske službe će rado za Vas takav upit poslati investitoru Međimurskim vodama samo Vas molim da ga sastavite i dostavite. Slivnici i šahtovi koje navodite da su propali bit će sanirani u skladu s vremenskim uvjetima i dostupnošću asfalta.“

Skip to content