24. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

PRIJEM ZA UMIROVLJENE DJELATNIKE GRADSKE UPRAVE GRADA MURSKO SREDIŠĆE
22/12/2020
Nova komunalna vozila za poboljšanje komunalnih usluga
23/12/2020
PRIJEM ZA UMIROVLJENE DJELATNIKE GRADSKE UPRAVE GRADA MURSKO SREDIŠĆE
22/12/2020
Nova komunalna vozila za poboljšanje komunalnih usluga
23/12/2020

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

24. sjednica Gradskog vijeća koja je ujedno i posljednja ove godine se zbog opasnosti od zaraze virusom COVID 19 sukladno Uputama Ministarstva uprave za postupanje u izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS KLASA:023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine održala elektronskim putem.

 

Digitalnoj sjednici od petnaest vijećnika pristupilo je njih trinaest, a usvojene su sve točke dnevnog reda većinom glasova. Dnevni red sjednice bio je sljedeći:

 

1.a) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2020. godinu,

  1. b) Prijedlog Odluke o III Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine,
  2. c) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.,
  3. d) Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2020. godinu,
  4. e) Prijedlog III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. godinu,

2.Prijedlog Poslovničke odluke o dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mursko Središće,

3.Prijedlog Odluke o produljenju dozvoljenog  prekoračenja po poslovnom računu Grada Mursko Središće,

4.Prijedlog Odluke o produljenju roka korištenja dugoročnog kredita

 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2020. godine usvojena je većinom glasova. Istom je došlo do smanjenja proračuna za što su glavni razlozi projekti koji se financiraju ili sufinanciraju iz europskih fondova, a koji traju već nekoliko godina, kao što je na primjer projekt produženog boravka djece u vrtićima “Svi u vrtić”, pa se prenose i nastavljaju u idućoj godini. Neki projekti (“Energy tour” i “Cross-cultural-tool-kit”) su započeli krajem 2020.g. i nastavljaju se u idućim godinama. Najveća stavka koja se umanjuje ovim izmjenama i dopunama proračuna je rekonstrukcija ulice Matije Gupca za koju je potpisan Ugovor o izvođenju radova, ali zbog dinamike radova na aglomeraciji radovi će započeti početkom 2021.g. Projekt aglomeracija također u ovoj godini nije izvršen planiranom dinamikom pa se i tu stavka značajno umanjila te se prenosi u iduću godinu. Značajno se smanjila i stavka za plaće u gradskoj upravi, a najveći razlog tome je što se plaća sedam djelatnika financira ili sufinancira iz europskih projekata.

 

Poslovnička odluka o dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja se odnosi na rad Gradskog vijeća u slučaju proglašenja epidemije zarazne bolesti ili opasnosti od epidemije zarazne bolesti ili od pandemije zarazne bolesti usvojena je većinom glasova.

 

Većinom glasova usvojena je i Odluka o produljenju dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu Grada Mursko Središće, a dozvoljeno prekoračenje se odnosi na predfinanciranje projekata Europske unije “Energy tour” i “Cross-cultural Tool-kit”. Navedene projekte Grad Mursko Središće mora predfinancirati s vlastitim sredstvima i onda ista potraživati iz programa “Interreg – prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska”.

 

 

Na Dnevnom redu 24. sjednice Gradskog vijeća bila je i Odluka o produljenju roka korištenja dugoročnog kredita koja je također usvojena većinom glasova ZA. Navedena Odluka odnosi se na kredit čiji je rok korištenja bio 30.06.2021. godine. Zbog situacije vezane uz epidemiju bolesti Covid-19 koja se proteže kroz cijelu 2020. godinu došlo je do kašnjenja građevinskih radova na projektima Aglomeracija Mursko Središće i rekonstrukcija prometnica nakon aglomeracije, koji se djelom financiraju iz navedenog kredita.

Skip to content