25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Ostavština dr. Ivana Sklepića kao temelj za interpretaciju razvoja zdravstva na području Murskog Središća
18/03/2021
Zbog radova na aglomeraciji privremeno zatvoreni dio Martinske ulice – Molimo da se koriste obilazni pravci kretanja i poštuje zabrana prometa
18/03/2021

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Točka 11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Murskog Središća. Djelatnosti koje su navedene u Odluci su već prethodno povjerene. Odluka o povjeravanju se odnosi na gradsku tržnicu i javnu rasvjetu. Naime, rekonstrukcija gradske tržnice aplicirat će se na mjeru 7.4. gdje je prihvatljivi prijavitelj komunalno poduzeće i slijedom toga moraju upravljati gradskom tržnicom. Druga djelatnost koja je povjerena je održavanje javne rasvjete. Do sada je navedene komunalne djelatnosti (održavanje javne rasvjete i tržnica) obavljao Grad Mursko Središće, međutim Grad Mursko Središće nije u sustavu PDV-a , dok Trgovačko društvo Murs – ekom jest te stoga radi ušteda na porezu na dodanu vrijednost odlučeno je da će komunalne djelatnosti obavljati Murs – ekom.  Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno 13 glasova ZA.

 

Točka 12. dnevnog reda odnosila se na Odluku o pokretanju IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće. Pozivaju se vijećnici, mjesni odbori građani da kada se dođe do faze javne rasprave i da se ako ima potrebe predlože izmjene i promjene Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće. Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno s 13 glasova ZA.

 

U Ministarstvo poljoprivrede Grad Mursko Središće dužan je podnijeti izvješće u što su utrošena dodijeljena sredstva. Ista su utrošena u uređenje ruralnog prostora, u održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje (održavanje cesta, šljunčanje …). Točka 14. Prijedlog izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu prihvaćeno je jednoglasno s 13 glasova ZA.

 

Grad Mursko Središće ide u prodaju parcela za višestambenu i mješovitu izgradnju. Parcele se nalaze: 1. u Istarskom naselju, 2. Ispred zgrade dječjeg vrtića (s desne strane) i 3. u ulici Slatine preko tvrtke Sobočan interijeri. Početna cijena svih parcela utvrđena je procjenom od strane stalnog sudskog vještaka te je utvrđena kao minimalna – početna cijena na javnom nadmetanju. Nakon stupanja na snagu navedenih Odluka Grad Mursko Središće raspisat će i objaviti javni natječaj za prodaju navedenih parcela. Točka 16. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće: – ulica Slatine, Istarsko naselje, ulica Slatine – nekretnina neposredno prije zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ prihvaćen je jednoglasno s 13 glasova ZA.

 

Grad Mursko Središće dobio je mogućnost predlaganja kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. Od strane grada kandidatkinja za suca porotnika je Marina Hoblaj iz Murskog Središća koja je jedna od najkompetentnijih osoba za to mjesto, zato što je predsjednica Udruge udomitelja, a i sama udomiteljica. Prijedlog za imenovanje suca porotnika potrebno je još prihvatiti od strane Skupštine Međimurske županije. Prijedlog kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu prihvaćen je jednoglasno s 13 glasova ZA.

Skip to content