7. sjednica Gradskog vijeća – sve odluke donesene jednoglasno

Novo obnovljeni i izgrađeni parkinzi kod Šetnice sv. Barbare – OBAVIJEST
21/06/2022
Velika proslava 140 godina DVD-a Mursko Središće u sklopu Dan Grada i Ljeta uz Muru
22/06/2022
Novo obnovljeni i izgrađeni parkinzi kod Šetnice sv. Barbare – OBAVIJEST
21/06/2022
Velika proslava 140 godina DVD-a Mursko Središće u sklopu Dan Grada i Ljeta uz Muru
22/06/2022

7. sjednica Gradskog vijeća – sve odluke donesene jednoglasno

U subotu, 18. lipnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s deset točaka dnevnog reda. Prva točka odnosila se na II. izmjene i dopune proračuna grada kojim se poveća proračun grada za 2.354.000,00 kuna te ovim usvojenim rebalansom iznosi 45.667.000,00 kuna  Značajnije nove stavke i povećanja odnose se na: Projekt “Cross cultural tool kit” povećanje za 139.000,00 kuna – sredstva koja su potraživana, nova stavka zbog kandidiranja projekta nabave spremnika za otpad u iznosu od 635.000,00 kuna, povećanje sufinanciranja deficitarnih zanimanja – 27.000,00 kuna, ulaganje u Spomen dom rudarstva – povećanje za 400.000,00 kuna, projekt dječjih igrala u Dječjem, vrtiću “Maslačak” – 200.000,00 kuna (kandidirani projekt), projekt nogometnog i dječjeg igrališta u naselju Sitnice – 190.000,00 kuna (kandidirani projekt). Usvojeni je i amandman kojim je uvećana tekuća donacija za sport za 180 tisuća kuna te za projektnu dokumentaciju za sportski park u visini od 170 tisuća kuna.

 

Jednoglasno je usvojena druga točka Dnevnog reda – Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu na području grada Mursko Središće u koju se prema nalogu revizije trebalo dopuniti s “mjere za osiguravanje mogućnosti korištenja površine javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama “.

 

Treća točka odnosi se na izmjenu Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće. Dugogodišnja članica Socijalnog vijeća Marija Rihtarec zahvalila se svima na suradnji,. te će umjesto nje u Socijalnom vijeću biti predsjednica Caritasa Mursko Središće Biserka Perčić. Odluka je usvojena jednoglasno. Mariji Rihtarec gradonačelnik je zahvalio na predanom i nesebičnom radu.

 

Pod točkom pet Dnevnog reda našla se točka vezana uz ekonomsku cijenu smještaja djece u predškolske ustanove na području grada Mursko Središće. Na prošlom vijeću bilo je najavljeno povećanje ekonomske cijene vrtića nakon što je ravnateljica iznijela da vrtić posluje s 200 tisuća kuna minusa. Iz navedenog se moglo zaključiti da sadašnja ekonomska cijena ne pokriva troškove vrtića. Analizom prihoda i rashoda Upravnog vijeća i ravnateljice Dječjeg vrića Maslačak  utvrđeno je da nova ekonomska cijena vrtića treba iznositi više od predloženog iznosa no uz sve benefite koje donosi provođenje projekta “Vrtić za sve”, iznosit će 1.700,00 kuna, dok će cijena za jasličku skupinu iznositi 2.125,00 kuna.  Navedena Odluka usvojena je jednoglasno.

 

Ujedno na sjednici  je usvojena Odluka o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji Općine Mala Subotica i Grada Mursko Središće. Gradonačelnik Grada Mursko Središće i načelnik Općine Mala Subotica potpisat će Sporazum 27. lipnja na Šetnici sv. Barbare uoči Svečane sjednice Gradskog vijeća. Grad i Općina će temeljem Sporazuma surađivati na području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne uprave, športa kao i na drugim područjima društvenog života.

 

Jednoglasno je usvojena odluka o uvjetima oslobađanja od plaćanja odvoza kućnog smeća kojom se poveća cenzus s 800,00 kuna na 1.100,00 kuna, tj. zahtjev za oslobođenje odvoza smeća moći će podnijeti korisnici koji mjesečno ostvaruju po članu kućanstvu prihode manje od 1.100,00 kuna, dok je do sada to bilo 800,00 kuna što znači da je to odluka u korist građana s manjim prihodima. Također, svi vlasnici nekretnine na području grada Mursko Središće dužni su uključiti se u sustav odvoza komunalnog otpada.

 

U sklopu obilježavanja Dana Grada upriličit će se svečano otvorenje obnovljenih i rekonstruiranih turističkih objekta; Spomen doma rudarstva i Spomen parka naftaštva. S obzirom na to da će se posjet objektima naplaćivati, jednoglasno je usvojena odluka o davanju na upravljanje nekretnine Spomen parka naftaštva Centru za kulturu „Rudar“ koji će temeljem te odluke kao javna ustanova upravljati i naplaćivati ulaz za posjetitelje.

 

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Centar DOSTI. Gradsko vijeće je stajališta da navedeni projekt, kao i projekt Centar PRINOS Crvenog križa Čakovec i projekt izgradnje Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu “MURID, općine, gradovi i Međimurska županija trebaju pristupiti sufinanciranju prema dogovorenim kriterijima izvornih proračuna. Gradsko vijeće ovlastilo je gradonačelnika za potpis Sporazuma uz uvjet da sporazum potpišu sve općine, gradovi i Međimurska županija.

 

Skip to content