Vaši interesi...

Najnovije novosti iz grada

Novosti iz grada

18/05/2022
Privremeno zatvaranje Čakovečke ulice u Peklenici
Obavještavamo da će u naselju Peklenica, Čakovečka ulica od spoja ulice Krnišće do izlaza iz naselja Peklenica prema naselju Vratišinec, biti zatvorena od 20.5.2022. do 10.6.2022. […]
18/05/2022
Sanjam mir – humanitarni koncert KUD-a Mura za stradalnike u Ukrajini
KUD Mura posljednjih je desetljeća nositelj kulturnog života u Murskom Središću i nekoliko puta godišnje svojoj publici priušti prikladni koncert ili predstavu. U nedjelju u 19.00 […]
18/05/2022
Teret od 17 milijuna kuna, ali dobrobit nemjerljiva
U projekt aglomeracije, rekonstrukciju i sanaciju cesta i uređivanje parkirališta u Gradu Mursko Središće ulaže se oko 17 milijuna kuna   Projekt aglomeracije s pročistačem voda […]
17/05/2022
Od predavanja o zaštiti od epidemije kuge, preko filmskih naslov do koncerta
Humanitarni koncert „Sanjam mir“ KUD-a Mura kao vrhunac vikenda u CZK Rudar   Prije nego se događanja u Murskom Sreidšću presele na vanjske pozornice, čeka nas […]

Javni pozivi

10/02/2022

[JAVNI POZIV] za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od […]
01/02/2022

[JAVNI POZIV] za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2022. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. […]
24/01/2022

[JAVNI POZIV] za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

Temeljem članka 5. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće  o poticanju uređenja nekretnina na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/18-01/1627 gradonačelnik Grad Mursko Središće objavljuje slijedeći […]
24/01/2022

[JAVNI POZIV] za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće za 2022. godinu

Temeljem članka 6. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/19-01/466 (Službeni […]

Sjednice stručnog kolegija grada

29/04/2022
Zaključci 23. sjednice kolegija gradonačelnika
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, […]
14/04/2022
Zaključci 22. sjednice kolegija gradonačelnika
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, […]
16/03/2022
Zaključci 21. sjednice kolegija gradonačelnika
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, […]
02/03/2022
Zaključci 20. sjednice kolegija gradonačelnika
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, […]

Projekti koje je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ustanove na području grada Mursko Središće

Skip to content