[ AGLOMERACIJA ]Dogovoreni rokovi trebali bi se poštivati

Sastanak u Hrvatskim vodama na temu Aglomeracija Mursko Središće i Donja Dubrava
14/09/2021
Zaključci 7. sjednice kolegija gradonačelnika
15/09/2021

[ AGLOMERACIJA ]Dogovoreni rokovi trebali bi se poštivati

Projekt aglomeracije započeo je u mjesecu ožujku 2020. godine. Projekt je veliki, skupi (oko 250 milijuna kuna) te vrlo važan za zaštitu vode i okoliša. Gradonačelnik je još 2017. godine kada je potpisani ugovor upozoravao na probleme koji će se sigurno pojaviti u provedbi projekta te pozivao građanstvo na strpljenje, a koje su stanovnici ulice u kojima su se odvijali ili se još odvijaju radovi i pokazali. Na tome im se iskreno zahvaljujem. Od početka provedbe projekta Grad se aktivno kroz koordinacijske sastanke uključio u rješavanje svih problema koji nastaju na terenu u tako velikim projektima iako nije naručitelj projekta već su to Međimurske vode.

Uz to Grad je organizirao više sastanaka uvijek sa jednom jedinom temom, a to je kako radove ubrzati, učiniti ih organiziranijima i kvalitetnijima te kako olakšati svakodnevni život ljudi koji žive na obuhvatu provedbe ovog projekta. Posljednji od tih sastanaka kojeg je sazvao gradonačelnik Dražen Srpak, održao se 27. kolovoza u Gradu Mursko Središće, a na njemu su nazočili predstavnici Tegre d.o.o., Međimurskih voda d.o.o., Međimurje plina d.o.o., ŽUC-a, HEP – Elektra Čakovec, stručni nadzor te gradonačelnik sa suradnicima. Na tom sastanku postignuti je dogovor o terminima sanacija ulica te u nastavku objavljujemo usuglašene termine sa službenog zapisnika sa sastanka. Obzirom što je nakon tog sastanka bilo vidljivo da se usuglašeni rokovi očito neće ispoštovati, a napominjemo da se već i višekratno nisu ispoštovali održan je sastanak i u Zagrebu u Hrvatskim vodama koje su posredničko tijelo u provedbi ovog EU projekta, također na temu kako ubrzati i bolje organizirati radove.

Još uvijek želimo vjerovati da će se izvođači što je više moguće držati usuglašenih rokova, a svako odstupanje od toga može se tolerirati isključivo zbog objektivnih ili nepredvidivih okolnosti. Upozoravali smo još prije početka radova na neke lokacije koje su vrlo važne na koje bi trebalo obratiti posebnu pozornost kod terminskog planiranja izvođenja radova. Svakako je u tome bila i ulica Vladimira Nazora u kojoj je smještena Osnovna škola, sportska dvorana i Dom zdravlja, a za koju je bilo dogovoreno da će se svi radovi izvršiti u vremenu školskih praznika.

Nažalost, kao što vidimo tome nije bilo tako niti pak će se novi usuglašeni rok ispoštovati. Tu je i glavna ulica i centar za što od početka upozoravamo da je to potencijalno ozbiljan problem, jer je riječ o državnoj cesti – sjevernim vratima kroz koja godišnje prolazi više od 3 milijuna putnika, a u ljetnim mjesecima čak i do 700 tisuća putnika mjesečno.

Djelomično su radovi tu gotovi, ali još se gotovo cijela ulica mora prekopati i postaviti fekalne cijevi te djelomično mijenjati plinska mreža. U samoj blizini glavnog raskršća pojavio se problem nekadašnjeg starog mosta, obzirom što je tu nekad tekao potok, koji je sad zacijevljeni, a navedeni most je prije 40-tak godina jednostavno bio zatrpani te se sad nalazi točno u poziciji izvođenja kanalizacijske mreže i potrebno ga je u potpunosti izvaditi, a za što je bilo potrebno napraviti elaborat rušenja te dobiti odobrenje za financiranje tog zahvata od strane kontrolnog tijela.

To je mogli bismo reći objektivni problem, a koji bi također trebao biti riješeni najkasnije do početka zimske službe 15.11.2021.

Grad Mursko Središće već je proveo jednostavnu nabavu za sanaciju ulica u Hlapičini, a isto se priprema i za Peklenicu te možemo zaključiti da grad u okviru svojih ingerencija ispunjava svoje obveze. U nastavku donosimo dopis koji je upućen svima uključenim u projekt aglomeracije i ostale radove koji se uz to izvode.


 

 


 

Skip to content