Aktualni sat 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Spameten petek – završila planinarsko putopisna predavanja PD Bundek
11/04/2022
Radionica o korištenju proizvodnog komposta za klasičnu i ekološku poljoprivredu
11/04/2022

Aktualni sat 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U subotu 02. travnja s početkom u 9,30 sati u Centru za kulturu „Rudar“ održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s 27 točaka dnevnog reda. Pod točkom jedan i dva usvojena je Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana i Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće. Najvažnije promjene se odnose na usklađenje namjene za izgradnju sportskog parka, dogradnja Osnovne škole MS, Sokolski dom, osiguravanje prostorno planinskih uvjeta za izgradnju stambeno-poslovne zgrade na Slatinama – formiranje novih gradilišta, viseći most… Prihvaćena su izvršenja proračuna za dječji vrtić „Maslačak“, Centar za kulturu „Rudar“ i Gradsku knjižnicu Grada Mursko Središće. Pod točkom šest, a sukladno mišljenju Povjerenstva za sukob interesa, jednoglasno je usvojena je odluka o razrješnjenju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Maslačak“, a ujedno je i jednoglasno usvojena odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća.

Pod točkom sedam većinom glasova usvojeno je godišnje izvršenje proračuna Grada Mursko Središće. Poslovanje grada je u prethodnoj godini bilo dobro planirano i održivo, prihodi su bili na razini 105%, a rashodi na razini 92%. Ostvareni je višak poslovanja u iznosu od 4,4 milijuna kuna, dječji vrtić je ostvario minus od 200 tisuća kuna te će biti potrebno korigirati ekonomsku cijenu jer je očito premala jer se generira minus, dok su ostali korisnici proračuna (CZK i knjižnica) ostvarili višak. Višak sredstava rasporedit će se na infrastrukturne projekte. Većinom glasova usvojena je i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.g.

Točka devet je usvojena većinom glasova, a odnosi se na odluku o I izmjenama i dopunama odluke o proračuna grada za 2022.g. Gradonačelnik je priložio amandman koji se odnosi na izmjene oko financiranja uređenja parkirališta na prostoru bivše klaonice Hoblaj. Rebalansom se proračun povećava za 5,3 milijuna te iznosi 43,3 milijuna kuna, a ulaganja se najvećim djelom odnose na projekte: spomen dom rudarstva, rekonstrukcija Selske ulice, montažni wc na Šetnici sv. Barbare, izgradnja pješačke staze u ulici Vladimira Nazora, PBS Mursko Središće-Peklenica….

Gradonačelnik je iznio svoje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021.g. Iznijeto je  izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo RH i koncesije na području grada, a koje je grad dužan dostaviti Ministarstvu.

Jednoglasno je usvojena odluka o komunalnoj naknadi grada kojom se više neće naplaćivati komunalna naknada na neizgrađeno građevinsko zemljište. Jednoglasno je usvojena odluka o visini naknade za rođenje djeteta te se tako za 1. dijete povećana na 3 tisuće kuna, za 2. dijete na 6 tisuća kuna, a za treće i svako sljedeće dijete ostaje tisuću kuna.

S obzirom na to da su šetnica i naše manifestacije postale vrlo popularne i profitabilne, nema više razloga za popust. Jednoglasno je usvojena nova odluka o porezima grada kojom se ukida popust za višednevni najam javnih površina tijekom održavanja raznih događaja i manifestacija, a odnosi se na Šetnicu sv. Barbare, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg braće Radića, Trg bana Josipa Jelačića, te ulica Josipa Broza Tita do mesnice Mihalić.

Jednoglasno su prihvaćene Odluka o  izmjenama odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Središće, odluka o izmjena odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća grada te izmjena odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju grada. Unutar navedenih odluka izmijenjeni su pojedini članovi odbora/vijeća.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima po kojoj je jednoj osobi povećani koeficijent plaće za 10% s obzirom na preuzimanje dodatnih komunalnih poslova.

Jednoglasno je prihvaćen sporazum o zajedničkom ulaganju u uređenje groblja u Sv. Martinu na Muri s obzirom da se na groblju pokapaju mještani s područja grada.

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o stanju zaštite od požara i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara – tehničke odluke.

Jednoglasno su prihvaćene: Odluka o zaduženju koja je usvojena krajem 2021.g. međutim zbog tehničkog usklađenja s Ministarstvom financija bilo je potrebno točno definirati investicije na koje će se sredstva utrošiti i Odluka o produljenju roka korištenja dugoročnog kredita, riječ je o kreditu o kojem je donijeta odluka u 2019.g. i kredit je bilo moguće koristiti na tri godine, a s obzirom da je njegova namjena za aglomeraciju i sanaciju cesta, a ista nije završena, potrebno je korištenje kredita dodatno produžiti.

Jednoglasno je usvojeni Akcijski plan održivog energetskog i klimatskog održivog razvoja Grada Mursko Središće – SECAP te Zaključak o protivljenju crpljenju nafte i plina na području Grada Mursko Središće metodom hidrauličkog frakturiranja.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o planu osiguravanja javnih parkirališta na području grada. Uredit će se 15-tak mjesta kod bivše klaonice, 25 parkirnih mjesta u sklopu rekonstrukcije Selske ulice.

Jednoglasno je prihvaćena odluka o dodjeli javnih priznanja grada za 2021.g. Na svečanoj sjednici dodijelit će se nagrada „Počasni građanin Grada Mursko Središće“ Mladenu Grubiću, nagrada „Ivan Šubić“ Ivanu Goričancu i posthumno dr. Ivanu Sklepiću, dok će povelju „Lapornik“ dobiti Petar Medved, SRD Karas i Stjepan Smolak. Nagradu „Magna cum laude“ dobit će Isabell Sršan i Karla Pintarić. Također, za veliki doprinos i promociju Murskog Središća sljedeći će građani dobiti Zahvalnicu – javno priznanje gradonačelnika Grada Mursko Središće: Ana Žilavec (posthumno), Anton Srša Boys, Branko Hoblaj, Ivan Brodar, vlč. Marijan Horvat, Stanko Jambrošić, Jasminka Levačić, Boris Goričanec, Josip Cilar, Marija Rihtarec, Vladimir Vuri, Stjepan Cilar, Franjo Novinić, Nikola Sakač i Zdravko Strojko.


Aktualni sat 6. sjednice – Milorad Mihanović i Marijana Breglec

 

Milorad Mihanović: Što je grad poduzeo u vezi paljevina, posebno u vezi zadnjeg incidenta u Sitnicama?

Dražen Srpak: Svjedoci ste nebrojenih apela, poziva, obilazaka, razgovora i opet se nažalost dešava neželjeni inciditent, šteta je velika. Treba ipak naglasiti da se hrastove mladice teško zapale, zapalilo se kupinje, grmlje i ostalo, što nije smjelo biti tamo i netko je to trebao očistiti. Što naravno ne znači da bilo tko ima pravo nešto paliti. U suradnji s policijom tražimo počinitelja i želimo da se nađe i adekvatno kazni. Kazna je 30 do 50 tisuća kuna, ja bih dao 100 tisuća kuna kazne, pa ako nema novce nek radi.

 

Milorad Mihanović: Drugo pitanje vezano je uz prometna izoliranost između Čakovca i Sitnica, odnosno Murskog Središća. Nema redovnih autobusnih linija, djeca često idu i pješke.

Dražen Srpak: Slažem se 150%, ako su svima puna usta obrazovanja, a ako se ne omogućuje djeci prijevoz nešto nije u redu. Zadužujem pročelnika da uputi dopis Upravnom odjelu za obrazovanje i kulturu Međimurske županije o tom pitanju.

 

Milorad Mihanović: Razgovarali smo već prije o multifunkcionalnom centru u Sitnicama. Što s tim?

Dražen Srpak: Mi smo izradili dokumentaciju, grad ne može to sam izfinancirati, već čekamo mogućnost prijave na neki natječaj. Nadam se da će biti u NPO, nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Ako Vi preko zajednice, manjine, zastupnika u saboru možete pomoći ja ću biti jako zadovoljan i sretan…

 

Marijana Breglec: Ove godine je 25 godina Grada Mursko Središće. Planiraju se kakve manifestacije?

Dražen Srpak: Ove godine smo stari 25 godina, i ovom prilikom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u političkom ili bilo kojem drugom obliku u životu grada… Bit će proslava, kompletan program objavit ćemo uskoro, za sada mogu već reći da će 9. lipnja biti susret gospodarstvenika u organizaciji časopisa Lidera, 24.lipna proslava 140 godina vatrogastva u Murskom Središću, što će imati finale sa vatrogasnom zabavom sa špric klobasima, 25.lipnja bit će klapa Cambi, 1.srpnja grupa Magazin, 2.srpnja Opća opasnost, prije tog dana sajam domaćih proizvoda i Murska alka, a 3.srpnja gradski kotlići. Na sam Dan grada, 27. lipnja bit će svečana sjednica i obilježavanje zaustavljanja tenkova.

 

 


Prva pitanja na aktualnom satu postavili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Miljenko Cmrečak i potpredsjednik Dragutin Stojko.


Miljenko Cmrečak: Svjedoci smo inflacije, povećanja cijene energenata. Znamo da gradski vrtić provodi EU projekte, ali ipak vidimo manjak na kraju godine. Što ćemo učiniti u vezi toga?

Dražen Srpak: Već duže vrijeme pratimo poslovanje vrtića, vidjeli smo da se neki problemi generiraju, no pošto se provode projekti htjeli smo pričekati da vidimo kakav utjecaj nove okolnosti imaju na financijsku situaciju. Iako su projekti tu da podižu standard, sigurno imaju veliki pozitivni utjecaj na financije i moramo razmisliti kakva će financijska situacija nakon projekta biti. Meni je već više puta od Upravnog vijeća savjetovano da podignem ekonomsku cijenu vrtića, međutim, ja sam to pokušavao spriječiti sve dok je moguće. Ipak, pošto se generira manjak, trebat će reagirati. Zato će na sljedećoj sjednici gradskog vijeća vjerojatno biti prijedlog o povećanju ekonomske cijene vrtića.

 

Dragutin Stojko: Imamo slučajeve napada pasa na bicikliste kod romskog naselja u Hlapičini i obaviješten je o tome komunalni redar. Što možete reći o tome?

Dražen Srpak: Ima dosta problema i teško ih je riješiti. Jednog psa smo uspjeli tek uz pomoć policije i više intervencija riješiti. Mehanizam postoji, ali nije lagan ako osoba koja ima psa ne surađuje. Kad se prijavi, izlazi komunalni redar, ako ne ide, onda policija, bio institut i državni inspektorat izlaze na teren.

Dragutin Stojko: Kako će se sanirati ceste na aglomeraciji u Hlapičini i Peklenici.

Dražen Srpak: Sanirat će se asfaltom i vrlo brzo, do ljeta ili rane jeseni bi sve trebalo biti gotovo.

 

Dragutin Stojko: Sad kod provođenja aglomeracije se opet javilo pitanje vodovoda u Hlapičini i mene i Mjesni odbor u Hlapičini zanima što se događa po tom pitanju.

Dražen Srpak: Mi smo za da vodovod u Hlapičini i nećemo poduzimati nikakvu radnju da se ugasi.


Renata Kovačić: Moje pitanje veže se uz aglomeraciju, kada je završetak i koji su daljnji planovi odvijanja. Što će biti oko centra, kad će započeti projekt obnove autobusne, Selske ulice i kad je planirani završetak tih projekata?

Dražen Srpak: Jučer je bila koordinacija u Štrukovcu, Štrukovec će dobiti kanalizaciju, kolektor po glavnoj cesti, projekt će se prijaviti u nacionalni program oporavka i otpornosti, a faza obnove i izgradnje pješačko – biciklističke staze ide zadnja faza. Prekosutra počinju radovi na glavnoj ulici u Murskom Središću, trebat će nam strpljenja, koristite zaobilazne pravce. Bit će to veliki problem za one koji tu žive. Upozoravam na to i rekao sam već da se odričem bilo kakve odgovornosti oko štetnih ili neželjenih događaja. Selska ulica je u rebalansu, u potpunosti se rekonstruira, bit će dijelom jednosmjerna, na autobusnoj se ubrzo kopa i radi velika retencija od 200 metara kubnih. Što se mesnice Hoblaj i parkinga koji se grad tiče – ide amandman na ovoj sjednici, plan je da se obnovi do Dana grada, a Selska do jeseni – do zime moramo biti gotovi s cijelim rješenjem. Hrvatske ceste napravit će novo glavno raskrižje, tako da će centar dobiti potpuno nove vizure.

 

Renata Kovačić: Kakvo je stanje s proširenjem osnovne škole?

Dražen Srpak: Prvo naglašavam da je osnivač Međimurska županija, a mi s njima surađujemo. Prije mjesec dana dali su zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole, a prijava projekta se očekuje oko polovice godine, ali naglašavamo da prijavitelj može biti isključivo Županija.

 

Kristijan Antolović: U kojoj fazi je izgradnja tribine na NK Rudari i adaptacija Sokolskog doma

Dražen Srpak: Radovi na tribinama bi već bili počeli, ali kako je sve poskupilo, moramo rebalansom popraviti i nakon toga ide potpis ugovora i sve daljnje radnje. S 1. lipnjom počinju radovi i želje je da glavni dio završi do 1. rujna, kako bi se natjecanje nesmetano nastavilo. Za Sokolski dom još uvijek čekamo službeno rješenje, a nakon toga će ubrzo ići postupci nabave i ostalo.

Skip to content