ikutnjak

26/11/2020

NOVA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA U HLAPIČINI

Već više godina radi se na projektu spajanja svih naselja grada uz Muru s pješačko biciklističkim stazama. Županijska uprava za ceste Međimurske županije projektirala je i […]
24/11/2020

JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 03.12.2020. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA […]
24/11/2020

POČELO ASFALTIRANJE ULICA

Polovicom godine počeli su radovi na aglomeraciji. Proces pripreme radova trajao je gotovo dvije godine obzirom što je riječ o vrlo velikom i zahtjevnom projektu u […]
21/11/2020

Mjera za mlade: potpisani ugovori o dodjeli poticaja za kupnju ili gradnju prve nekretnine na području grada Mursko Središće

Demografskim mjerama potrebno je ciljano djelovati na kvalitetu života ljudi, podizanju standarda, kvalitetu obiteljskog života i stanovanja te ostalih segmenata društvenog života.  Ulaganje u demografske mjere, […]
20/11/2020

KAKO OSIGURATI UVJETE ZA RAD POLICIJSKE POSTAJE MURSKO SREDIŠĆE

Prije izvjesnog vremena došlo je do prekategorizacije PP Mursko Središće te je ona tako s III. Kategorije prešla u II. kategoriju što pa posljedično znači da […]
18/11/2020

Mursko Središće u počast Vukovaru – vječna slava i hvala Gradu heroju

Od 1. siječnja 2020. godine 18. studeni službeno se obilježava kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, čime […]
26/11/2020

NOVA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA U HLAPIČINI

Već više godina radi se na projektu spajanja svih naselja grada uz Muru s pješačko biciklističkim stazama. Županijska uprava za ceste Međimurske županije projektirala je i […]
24/11/2020

JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 03.12.2020. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA […]
24/11/2020

POČELO ASFALTIRANJE ULICA

Polovicom godine počeli su radovi na aglomeraciji. Proces pripreme radova trajao je gotovo dvije godine obzirom što je riječ o vrlo velikom i zahtjevnom projektu u […]
23/11/2020

Zaključci 94. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, […]
Skip to content