Novosti

26/11/2020

NOVA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA U HLAPIČINI

Već više godina radi se na projektu spajanja svih naselja grada uz Muru s pješačko biciklističkim stazama. Županijska uprava za ceste Međimurske županije projektirala je i […]
24/11/2020

JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 03.12.2020. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA […]
24/11/2020

POČELO ASFALTIRANJE ULICA

Polovicom godine počeli su radovi na aglomeraciji. Proces pripreme radova trajao je gotovo dvije godine obzirom što je riječ o vrlo velikom i zahtjevnom projektu u […]
21/11/2020

Mjera za mlade: potpisani ugovori o dodjeli poticaja za kupnju ili gradnju prve nekretnine na području grada Mursko Središće

Demografskim mjerama potrebno je ciljano djelovati na kvalitetu života ljudi, podizanju standarda, kvalitetu obiteljskog života i stanovanja te ostalih segmenata društvenog života.  Ulaganje u demografske mjere, […]
20/11/2020

KAKO OSIGURATI UVJETE ZA RAD POLICIJSKE POSTAJE MURSKO SREDIŠĆE

Prije izvjesnog vremena došlo je do prekategorizacije PP Mursko Središće te je ona tako s III. Kategorije prešla u II. kategoriju što pa posljedično znači da […]
18/11/2020

Mursko Središće u počast Vukovaru – vječna slava i hvala Gradu heroju

Od 1. siječnja 2020. godine 18. studeni službeno se obilježava kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, čime […]
27/09/2018

Svi u vrtić!

Naziv projekta: SVI U VRTIĆ! Nositelj projekta: Grad Mursko Središće Partneri na projektu: Općina Mala Subotica Dječji vrtić Belica Dječji vrtić “Loptica” Čakovec Dječji vrtić “Maslačak” […]
18/08/2020

Grad Mursko Središće financirati će trošak školske kuhinje za 2. i svako slijedeće dijete u 100%-tnom iznosu

Kako bi se roditelje financijski rasteretilo u vrijeme situacije korona virusa, do kraja školske godine 2020./2021. Grad Mursko Središće će u 100%-tnom iznosu financirati trošak školske […]
19/08/2020

Nova web stranica grada Mursko Središće

Nova web stranica Grada Mursko Središće, osim novog, ljepšeg, dinamičnijeg izgleda ugodnog za oko svakog čitatelja, nudi niz novokomponiranih segmenata, sistematičniji raspored grupa informacija, promptniji način […]
19/08/2020

Zbog izrazitog pogoršanja epidemiološke situacije događanja Ljeta uz Muru se ODGAĐAJU

U želji da se pomogne OPG-evima, obrtnicima, vinarima prije 3 tjedna, kada je epidemiološka situacija bila dobra, a naročito u Međimurskoj županiji počeli smo pripremati neke […]
Skip to content