Dječji vrtić “Maslačak” – 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Aktualni sat – 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Ivan Vršić
15/03/2021
Zahtjevi za cijepljenje za online prijavu zaprimat će se još samo ovaj tjedan – 17.03. i 18.03.
15/03/2021
Aktualni sat – 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Ivan Vršić
15/03/2021
Zahtjevi za cijepljenje za online prijavu zaprimat će se još samo ovaj tjedan – 17.03. i 18.03.
15/03/2021

Dječji vrtić “Maslačak” – 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Prva točka dnevnog reda bilo je Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine za Dječji vrtić „Maslačak“. U uvodnom izlaganju gradonačelnik je istaknuo da je vrtić preseljeni u nove prostorije, djeca i odgojiteljice imaju puno bolje uvjete, provodi se gotovo dvije godine projekt „Svi u vrtić“. Ravnateljica Ivana Maltarić iznijela je da je u vrtiću upisano 164 djece, od toga u Murskom Središću 141 dijete u 7 skupina, a u područnom odjelu u Peklenici 23 djece u jednoj mješovitoj skupini. Prihodi vrtića u 2020. godini su bili 3.284.567,50 kn, a rashodi 3.147.799,45 kn. Do viška prihoda od 110.881,50 kn  došlo je zbog provođenja projekta „Svi u vrtić“ i time je smanjeni veći dio manjka iz prethodne godine. Na dan 31.12.2020. godine poslovanje vrtića završeno je s minusom od 70.240,14 kn.  Struktura prihoda je ekonomska cijena vrtića koja se nije mijenjala od 01.01.2018. godine, a na struktura rashoda odnose se plaće, održavanje, energenti … Puno je dobiveno kroz projekt izgradnje vrtića, kroz projekt „Svi u vrtić“ (didaktika, oprema), porasla je vrijednost imovine. Gradonačelnik Dražen Srpak istaknuo je da je za vrijeme pandemije dječji vrtić bio zatvoren gotova dva mjeseca i bez prihoda. Vidimo koliko je korisno provođenje projekata, trenutačno je zaposleno 8 djelatnika na projektu i primaju plaću iz projekta, a u budućem projektu bi bilo 10 zaposlenih. To su važne stvari s kojima se može onda kompenzirati ekonomska cijena. Prema strukturi, rashodi vrtića za plaće iznose 76% . Veliki je teret na plaćama. Plaće su dobre, među najboljima u županiji i uvijek kad se razmišlja ili postoji potreba o podizanju ekonomske cijene to znači da je to zapravo generirano s plaćama. Plaće su dobre i nema potrebe da se po tom pitanju bilo što događa i sam sam rekao da je želja, kada se završe svi veliki projekti, da se ide prema tome da vrtić za roditelje bude ili besplatan ili da se plaća nešto minimalno. Izvršenje proračuna prihvaćeno je jednoglasno s 13 glasova ZA.

 

Druga točka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak. S obzirom na to ističe mandat članovima Upravnog vijeća potrebno je potvrdi nove članove vijeća. Upravno vijeće ima pet članova, tri se biraju od strane Gradskog vijeća, jedan član je zaposlenik i jedan član je roditelj. Prijedlog Odluke o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ prihvaćeno je s 9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA.

 

Treća točka dnevnog reda bila je Prijedlog za izdavanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće. Odlukom o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Maslačak“ propisano je da prethodnu suglasnost na izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji rada daje Gradsko vijeće kao tijelo ovlašteno za zastupanje osnivača, odnosno Grada Mursko Središće. Upravno vijeće donosi Pravilnik u skladu s pedagoškim standardima koji su dužni to poštivati. Izmjena Pravilnika odnosi se na sistematizaciju radnih mjesta i rad Montessori skupine. Prijedlog o izdavanju suglasnosti na Pravilnik prihvaćen je jednoglasno s 13 glasova ZA.

 

Skip to content