Dokumenti

Prema članku 10. ( NN 85/15 ) tijela javnih vlasti dužne su na Internet stranicama na lako pretraživ način i u čitljivom obliku objavljivati informacije, zakone, akte, odluke, planove, financijska izvješća te druge odgovarajuće dokumente.
FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
Do

UPDATE DATE

From
Do
CLEAR ALL
Skip to content