Dokumenti

Prema članku 10. ( NN 85/15 ) tijela javnih vlasti dužne su na Internet stranicama na lako pretraživ način i u čitljivom obliku objavljivati informacije, zakone, akte, odluke, planove, financijska izvješća te druge odgovarajuće dokumente.
ODABIR KATEGORIJE DOKUMENTA

Parametri pretraživanja

Datum kreiranja

OD
Do

DATUM AŽURIRANJA

OD
Do
Očisti polja za pretraživanje
Skip to content