Etno kuća u Murskom Središću – planovi i namjena

RADOVI NA SANACIJI OBORINSKE ODVODNJE U ISTARSKOM NASELJU
22/01/2021
[JAVNI POZIV] za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće za 2021. godinu
29/01/2021

Etno kuća u Murskom Središću – planovi i namjena

U Murskom Središću je u tijeku projekt adaptacije stare kuće i prenamjena iste u centar za posjetitelje. O fazama uređenja izvještavali smo redovito svake godine, a u ovim se trenucima provodi faza uređivanja okućnice, za što je uspješno apliciran projekt i osigurano je 300.000,00 kn iz EU fondova. Uredit će se dječje igralište u dvorištu kuće, a posebnost je što će biti u rudarskom stilu i služit će kako domaćoj djeci, tako i turistima. Sadržavat će metalnu ljuljačku za djecu u invalidskim kolicima, dva tobogana, ljuljačku – košaru, ljuljačku za malu djecu sa zaštitom, dječji vlak s dva vagona, dječju kućicu, tunel za provlačenje i dvije njihalice.

Grad je kuću kupio 2015. godine i ista je svake godine adaptirana i aplicirana na različite fondove. Osim što je cilj pribaviti sredstva iz drugih izvora, cilj je i uskladiti turistički proizvod s ostalim turističkim destinacijama na području Grada. Za etno kuću zamišljen je naziv Rudarova hiža i zadaća bi joj bila interpretirati svakodnevni život rudara, kao dio cjeline interpretacije industrijske baštine na području Murskog Središća. Uz Spomen dom rudarstva i Spomen park naftaštva koji se uređuju putem projekta Energy tour iz programa INTERREG HU-HR, Rudarova hiža kompletirala bi priču o posebnostima i značajkama središćanskih težaka i rudara. Iako je industrijalizacija našeg kraja, a tu posebno mislimo na otvaranje brojnih ugljenokopa, ubrzala tehnološki razvoj, većina ljudi je sve do prije nekoliko desetljeća živjela identično ili vrlo slično kao i stoljećima prije. Dok će u Spomen domu rudarstva biti interpretiran upravo spomenuti tehnološki napredak, radni dan rudara i utjecaj rudarstva na demografske, gospodarske i ostale trendove, Rudarova hiža imat će cilj posjetitelju približiti onaj drugi dio dana, kad bi se naši rudari vraćali na svoj grunt, obrađivali svoju zemlju, pecali ribu na Muri, brinuli o domaćinstvu i činili sve što i njihovi preci stoljećima prije.

Grad Mursko Središće čeka natječaj na koji bi mogao aplicirati uređenje interijera etno kuće. Riječ je o sitnim obrtničkim radovima, osmišljavanju stalnog postava i uređenju istog. Dinamika izlaženja natječaja, pribavljanja sredstava, osmišljavanja postava i usklađenja istog s ostalim turističkim proizvodima i projektima je takva da je realnost da će Rudarova hiža svoj konačni izgled poprimati još određeno vrijeme, a istovremeno će završiti i projekt kojim se interpretira industrijska baština na području Grada. Paralelno razvijanje nekoliko centara za posjetitelje i interpretacijskih centara nipošto nije nešto što se može i smije požurivati jer je riječ o trajnoj vrijednosti koja će našoj djeci i unucima, a nadamo se i turistima iz različitih zemalja, pričati priču o našim djedovima, pradjedovima i svima koji su nas svojim radom zadužili.


Skip to content