Geofizička istraživanja u Hlapičini dala rezultate

Mursko Središće među 10 gradova koji najviše izdvajaju za vrtiće!
14/02/2023
Serjojnski fašnik 2023.
16/02/2023

Geofizička istraživanja u Hlapičini dala rezultate

Hlapičina je mjesto koje već stoljećima privlači interes povjesniačara i zaljublejnika u povijest, od primasa Ostrogonske nadbiskupije Petra Pazmana, Bombardia, protoilirca Josipa Bedekovića, legendernog Kukuljevića Sakcinskog, Lelje Dobronić, Zsolta Hunyadia i mnogih drugih. Tema koja je uglavnom privlačila pažnju su ivanovci. Istraživanja novijeg datuma koja je provodio Zoran Turk, pokazala su da se Nova Curia ivanovaca odnosi na Ujudvar kod Kaniže, a za Hlapičinu je upozoreno da se na toj lokaciji u povijesti spominje castellum , vjerojatno manja utvrda, kao i ozbiljno novojekovno gospodarsko središte. Upozoreno je također da vijesti o viteškim redovima, kojih ima diljem Međimurja i Prekomurja, moraju imati i neko povijesno uporište. Sljedeći predloženi korak bila su geofizička istraživanja.

U prosincu 2022. su doc.dr. Branko Mušič, univ. dipl. inž. geol. i Barbara Horn, univ. dipl. geol. sproveli geofizička istraživanja na lokalitetu Stara škola u Hlapičini. Istraživanja su dala brojne rezultate, nama najzanimljivije je manji objekt pravougaonog tlocrta koji je pronađen na dubini od 90 – 130 cm, pri čemu arheolozi pretpostavljaju da je riječ o ostacima kapelice. Osim toga, u dužini od 10 metara i širini od 3 metra je na jednom mjesto snimljeno nešto za što arheolozi pretpostavljaju da je riječ o podrumu urušenog stropa. Istraživanja su dakle i potvrdila priče mještana koji su na sličnim lokacijama nailazili na nešto.

Kako su istraživanja dala rezultate, predloženi su i sljedeći koraci koji bi mogli konačno rasvijetliti tajnu hlapičinskih belih fratri. Na temelju sprovedenih istraživanja, daljnja će se aplicirati na natječaje Ministarstva kulture.

 

Skip to content