Grad Mursko Središće subvencionira kredite poduzetnicima

Josip Rihtarec Pepi – čovjek koji je živio za Središće
19/03/2021
Aktualni sat – 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Jurica Mesarić
19/03/2021

Grad Mursko Središće subvencionira kredite poduzetnicima

Suradnja Grada Mursko Središće i gospodarskih subjekata je vrlo intenzivna, a jednom godišnje održava se susret poduzetnika na kojem se oni upoznaju s raznim mjerama države, mogućim linijama financiranja i kreditiranja te mogućnostima prijave njihovih potreba na europske fondove ili nacionalna sredstva. Grad Mursko Središće uvijek izlazi u susret kada se pokaže potreba za promjenama prostorno planske dokumentacije, kao i kod ishođenja raznih uvjeta i dozvola gradnje, kako bi lokalni poduzetnici što lakše i prije mogli početi s realizacijom svojih projekata.

Dobar smjer i odnos potvrđuje i punjenje gospodarske zone Brezje u kojoj su prodane sve čestice pa je tako već i započet proces proširenja na površinu od 13 Ha koja je u neposrednom dodiru s već postojećom zonom. U cilju daljnjeg lakšeg poslovanja i mogućnosti dobivanja „jeftinog“ novca Grad Mursko Središće pokreće javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“.

Korisnici subvencioniranja kamata su obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i ustanove, mladi poduzetnici, poduzetnici, žene poduzetnici i početnici koji imaju do 15 zaposlenih i dolaze s područja Grada Mursko Središće. Kreditni potencijal uz subvenciju Grada Mursko Središće po navedenim programima utvrđen je u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a pojedini prijavitelj u okviru programa HBOR-a za poduzetništvo mladih, žena i početnika i investicija privatnog sektora iznosi maksimalno 200.000,00 kuna.

Grad Mursko Središće će korisniku kredita u sklopu programa HBOR-a „Investicije privatnog sektora“ subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2% za cijelo vrijeme trajanja kredita (korištenje, poček, otplata). U tom programu maksimalna kamata iznosi 3%, pa tako ona uz subvenciju Grada od 2% može iznositi maksimalno 1%, a moguće i 0%. Grad Mursko Središće korisnika kredita u sklopu programa HBOR-a „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1.5% u cijelo vrijeme trajanja kredita (korištenje, poček,otplata).

S obzirom što u tom programu maksimalna kamata može biti 2.5%, uz subvenciju Grada ona opet iznosi maksimalno 1%, a moguće i 0%. Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala. Pozivamo prihvatljive korisnike subvencija da se prijave na objavljeni javni poziv, a za moguća pitanja i pojašnjenja obrate pročelniku Ureda grada na broj 040 370 782 ili pak na mail miljenko.stefanic@mursko-sredisce.hr

Ako se program pokaže zanimljiv za lokalne poduzetnike, nastavit će se i sljedećih godina. U Centru za kulturu „Rudar“ projekt subvencioniranja su javnosti prezentirali gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, voditelj područnog ureda HBOR-a za sjeverozapadnu Hrvatsku Tomislav Marković i pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić, te predsjednik Gradskog vijeća Zvonko Vrtarić, uz prisutnost poduzetnika.

Skip to content