GRADONAČELNIK SAZVAO DRUGI SASTANAK SVIH UKLJUČENIH U AGLOMERACIJU MURSKO SREDIŠĆE

Započeli radovi na obnovi fasade i limarije na crkvi sv. Ane u Hlapičini
16/09/2020
DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SKELE MURSKO SREDIŠĆE I KRIŽOVEC
17/09/2020
Započeli radovi na obnovi fasade i limarije na crkvi sv. Ane u Hlapičini
16/09/2020
DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SKELE MURSKO SREDIŠĆE I KRIŽOVEC
17/09/2020

GRADONAČELNIK SAZVAO DRUGI SASTANAK SVIH UKLJUČENIH U AGLOMERACIJU MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK ZATRAŽIO SINKRONIZACIJU RADOVA NA AGLOMERACIJI I DA IZVOĐAČ I MEĐIMURSKE VODE ODREDE OSOBE ZA KONTAKT ZA GRAĐANSTVO U SVEZI MOGUĆIH ŠTETA ILI PITANJA

Na današnji dan prošle godine, 16. rujna, u Centru za kulturu Rudar potpisani je Ugovor s izvođačem radova – Tegrom za projekt Aglomeracija Mursko Središće. Kao što je vidljivo, projekt aglomeracije se provodi. Od samog početka znalo da će u tako velikom projektu zasigurno biti problema koji se neminovno pojavljuju, a zadaća svih uključenih je da se oni zajednički rješavaju kako bi projekt tekao što je moguće nesmetanije i kako bi bilo što manje problema za građane i kako ne bi bilo nikakvih nedostataka u provođenju projekta.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak za danas je sazvao drugi sastanak vezan uz projekt aglomeracija Mursko Središće kojem su prisustvovali: direktor tvrtke Tegra Ivan Kolarić, direktor Hrvatskih voda Varaždin Danijel Bunić, direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak sa suradnicima, direktor Međimurje plina Nenad Hranilović, ravnateljica Županijske uprave za ceste MŽ Ljerka Cividini, projektant tvrtke Nord-ing d.o.o. Rok Magdalenić, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak s pročelnicima, zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Zvonko Vrtarić, načelnik Općine Selnica Ervin Vičević, načelnik Općine Svati Martin na Muri Dražen Crnčec s pročelnicom, zamjenica načelnika Općine Vratišinec Milena Granatir.

Činjenica je da projekt provode Međimurske vode, izvođač je Tegra dok su Grad Mursko Središće i ostale općine zapravo samo poligon na kojem se radi, međutim radi se za mještane. Na prošlom sastanku bilo je istaknuto da se već započete ulice što prije završe pa je tako i na ovom sastanku gradonačelnik zatražio da se ulica koja se započne što prije završi kako bi taj potrebni rok slijeganja što prije prošao i kako bi Međimurske vode mogle napraviti monitoring kojeg moraju napraviti te dati zeleno svijetlo za asfaltiranje. U tom vremenu dok su ulice raskopane apsolutno se mora voditi briga o tome da ne bude rupa koje nisu primjerene i da se ulice polijevaju, a sve u cilju da se izbjegne nepotrebna nervoza kod građana.

Gradonačelnik Dražen Srpak istaknuo je da od 2017. godine poziva na strpljenje i da će to činiti i dalje. Da radovi koji se mogu odraditi da se odrade; sanacija rupa po iskopavanju, da se organizira da ulica ne stoji dva mjeseca bez priključka. „Mi smo svi na istom poslu i mi smo tim. Morate razumjeti ljude koji tu žive, kojima su ulice raskopane … obraćaju se meni i Gradu. Neke probleme koji su dešavaju na terenu mogu objasniti, ali neke stvari ne mogu objasniti, kao npr. zašto nije cesta polijana nakon što je raskopana da se ljudima ne „praši“.

Direktor Kolarić istaknuo je da će, što se polijevanja tiče, probati s domaćim ljudima dogovoriti cisterne da se prašenje ceste izbjegne.

Kod radova na aglomeraciji treba paziti na privatnu imovinu koliko je god to moguće. Neke štete su neizbježne, neke se mogu desiti zbog ljudskog faktora ili nečeg drugog. U zadnje vrijeme bilo je dosta pritužbi – pisanje po društvenim mrežama oko takvih stvari od kojih su neke opravdane, a neke nisu od prozivanja gradonačelnika i Grada koji je na samom projektu samo partner i nema alate da to spriječi. U tom smislu postoji želja građana da se odrede osobe iz Međimurskih voda i iz Tegre kojima bi se građani mogli javiti u slučaju da se napravi neka šteta. Gradonačelnik traži da Međimurske vode i Tegra daju kontakt osobe koje će građani moći kontaktirati kod mogućih šteta i pitanja vezanih uz aglomeraciju. U tom cilju će se otisnuti letak s tim informacijama i biti će distribuiran u svaku kuću na području aglomeracije, a isti će se obaviti i na društvenim mrežama, portalima i tjednim tiskovinama.

Grad Mursko Središće zamolimo je Međimurske vode da se dostavi jasniji terminski plan izvođenja radova na aglomeraciji kako bi se građanima moglo načelno reći kada će započeti radovi u pojedinom naselju ili ulici.

Direktor tvrtke Tegra koja je izvođač iznio je analizu radova na aglomeraciji: „Radovi na aglomeraciji u Ulici Marka Kovača biti će završeni do 24. listopada dok će vrijeme sanacije biti određeno sa ŽUC-om. Murska ulica je pri završetku – ostali su još četiri priključka, Brežna ulica je praktički gotova, u Ulici Franje Koroša potrebno je završiti još nekoliko priključaka i bile su neke izmjene vezane uz crpnu stanicu te će ista isto vrlo brzo biti spremna za početak sanacije. U Ulici Matije Gupca se predviđa da se do 10. listopada naprave svi priključci. Od 10. listopada bi se krenulo onda na spoj s uređajem za pročišćavanje – Zalešće. Gornji Kraljevec je pred završetkom radova, ostao je još samo tlačni vod, a 24. listopada će se započeti raditi crpne stanice. U Čestijancu je trasa kanalizacije gotova i čeka se dogovor oko asfaltiranja i uskoro će započeti radovi na tri crpne stanice. Naselje Lapšina će biti gotovo do 01. listopada i onda bi trebali započeti radovi u naselju Jurovec. U naselju Peklenica se moraju riješiti neke stvari vezane uz promjenu trase kao i u naselju Hlapičina, a Selnica se planira započeti u listopadu no treba se analizirati situacija vezana uz radnu snagu i eventualnih resursa ali i vremenskih uvjeta s obzirom da se Selnica nalazi u brežnom dijelu te je direktor tvrtke Tegra zamolio načelnika Općine Selnica za strpljenje.“ Stav izvođača radova je da sve ulice koje su sada započete da se do kraja ove godine završe i saniraju (asfaltiraju) osim u slučaju tehničkih problema i nedostataka kod izvođenja radova.

Direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak iznio je da je svjestan da postoje izvođački problemi i kako bi bilo dobro da se pojačaju timovi koji rade na aglomeraciji, točnije da se u izvođenje radove uključe i drugi kooperanti. Direktor Kolarić svjestan je cjelokupne situacije, ali isto tako ulažu veliki napor da se projekt aglomeracije dovede u primjerenu dinamiku za završetak radova. Tegra se suočava s nizom problem, od pomanjkanja radne snage, od teže nabave materijala zbog trenutne situacije s korona virusom, poremećajem građevine na tržištu rada. Direktor se osvrnuo i na rekonstrukciju ulice Matije Gupca iznijevši „Natječaj za odabir izvođača za rekonstrukcija ulice Matije Gupca i vodovodne mreže je završeni i radove će izvoditi tvrtka Hidrotehnika. Međimurske vode će se prilagoditi dinamici poslova.

„S obzirom na to da ta investicija nije bila u našemu planu, učinili smo sve što je moguće. Završena je javna nabava i što se tiče Međimurja plina radovi u Ulici Matije Gupca mogu započeti odmah.“ istaknuo je direktor Međimurja plina Nenad Hranilović.

Gradonačelnik je iznio da ako je moguće započeti s nekim radovima oko izmjene vodovodne i plinske mreže u ulici Matije Gupca da se krene. Isto tako, Grad Mursko Središće proveo je javnu nabavu i osigurao je financijska sredstva za rekonstrukciju ulice Matije Gupca nakon izgradnje sustava odvodnje.

Također gradonačelnik je istaknuo vezano uz vodovod u Hlapičini da je svjestan da se mještani trebaju spojiti na gradski vodovod no da bi svakako, kao i mještani Hlapičine pa tako i on, volio i apelira na to da njihov vodovod ostane barem za potrebe zalijevanja i slično.

Naselje Križovec spada u aglomeraciju Podturen i radovi na izgradnji bi trebali započeti najkasnije 2023. godine. Drugo naselje u sastavu grada koje nije obuhvaćeno aglomeracijom Mursko Središće je Štrukovec, a ono je u planu Hrvatskih voda kao II. faza aglomeracije Mursko Središće te bi se realizacija izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Štrukovec trebala dogoditi iza završetka I. faze, a to znači također najranije u 2023. godini. Naselje Štrukovec ispalo je iz obuhvata sadašnjeg projekta zbog toga što bi zbog tehničkih poteškoća koje bi poskupile cijeli projekt, kompletni projekt aglomeracije Mursko Središće bio neprihvatljiv za financiranje iz EU fondova. Gradonačelnik je inzistirao da se što prije moguće naselje Štrukovec također uključi u sustav aglomeracije Mursko Središće.

Direktor Hrvatskih voda Varaždin Danijel Bunić istaknuo je: „Svjesni smo da je ovo vrlo zahtjevna i kompleksna investicija, da ima nepredvidivosti na terenu i da to usporava dinamiku radova i razumijemo poteškoće izvođača. Mi već sad možemo očekivati prolongaciju roka ugovora. Očekujem da sve objektivne okolnosti budu dobro dokumentirane da se ugovor i rok može bezbolno produljiti i da završetak tih radova bude na obostrano zadovoljstvo. Mjesečne koordinacije koje gradonačelnik organizira su hvalevrijedne. Držite se rokova kako produljenje ne bi donijelo dodatne poteškoće. A što se tiče radova na aglomeraciji u naselju Štrukovec ono nije zaboravljeno već će isto biti u II. fazi aglomeracije Mursko Središće. „

Zbog što uspješnije realizacije projekta načelnici i predstavnici općina koji su u projektu aglomeracije Mursko Središće iznijeli su prijedloge i probleme za njihovo područje.

Unatoč izazovima s kojima se cijeli tim projekta aglomeracije susreće, gradonačelnik je zahvalio svima koji surađuju u ovom velikom zadatku i ulažu velike napore u izvršenju istog.

Skip to content