Gradska knjižnica

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M. SREDIŠĆE
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
Ravnateljica: Ivana Sakač, mag.informatol.

Kontakt:
tel: 040/543-113
e-mail: gradska-knjiznica-i-citaonica@ck.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak       12,00 – 20,00
Utorak                12,00 – 20,00
Srijeda                07,00 – 15,00
Četvrtak             07,00 – 15,00
Petak                  07,00 – 15,00
Subota (1. u mjesecu)   08,00 – 12,00

Obzirom što će se 2 sata dnevno koristiti za obavljanje stručnih i administrativnih poslova, nabavu građe te automatizaciju poslovanja Gradska knjižnica i čitaonica će za korisnike raditi:

Ponedjeljak          14,00 – 20,00
Utorak                   14,00 – 20,00
Srijeda                   09,00 – 15,00
Četvrtak                08,00 – 14,00
Petak                     09,00 – 15,00
Subota (1. u mjesecu)   08,00 – 12,00

O KNJIŽNICI

Prema namjeni i sadržaju knjižnog fonda Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće samostalna je kulturna ustanova. Osnivač knjižnice je Grad Mursko Središće. Prostor od 177 m2 arhitektonski i organizacijski integrira knjižnicu i čitaonicu s referentnom zbirkom te čitaonički i izložbeni prostor, a uključuje i prostor za davanje informacija i savjetovanje s korisnicima, odjel za odrasle, dječji odjel, odjel za mlade te multimedijalnu dvoranu. Prostor u knjižnici omogućuje slobodan pristup knjižnoj građi smještenoj na policama.

Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće smještena je na izuzetnoj lokaciji, u samom centru Grada na glavnom gradskom trgu u prizemlju zgrade Gradske uprave.

Temelji današnje Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće kao i niza čitaonica i knjižnica u Međimurju postavljeni su na poticaj dr. Ivana Novaka, nacionalnog osloboditelja i preporoditelja Međimurja koji je 1919. osnovao Prosvjetno društvo za Međimurje. Osnovni cilj Društva bio je unapređivanje prosvjete, kulture i umjetnosti. Pod geslom Osnivajmo pučke čitaonice, u Međimurju su nikle 32 čitaonice opskrbljene listovima i časopisima, a među njima i čitaonica u Murskom Središću. Narodna knjižnica i čitaonica u Murskom Središću osnovana je 1958. godine. Od 1984. godine knjižnica djeluje kao ogranak Knjižnice  i čitaonice Čakovec pod nazivom Područna knjižnica i čitaonica Mursko Središće. Od 1984. do 2005. godine u sklopu knjižnice djelovala je i školska knjižnica OŠ Mursko Središće.  Krajem 2005.  knjižni fond školske knjižnice preseljen je u  zgradu OŠ Mursko Središće.

Sadašnja Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće, kao samostalna javna ustanova, osnovana je 27. siječnja 1999. godine. 2005. godine  cjelokupan fond Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće premješten je s prvog kata u  novouređeno i opremljeno prizemlje  zgrade Gradske uprave. U prosincu 2017. godine otvorena su vrata novouređenim, na 177m2 proširenim prostorima Knjižnice.

KAKO ĆETE SE NAJLAKŠE SNAĆI U KNJIŽNICI?

Čitav knjižni fond raspoređen je po principu podjele na građu za odrasle, za mlade, za djecu te referentnu građu.

ODJEL ZA ODRASLE

Odjel za odrasle namijenjen je pružanju knjižničnih usluga odraslima, studentima, srednjoškolcima i umirovljenicima.Pristup jednom dijelu knjižnog fonda je slobodan, što znači da korisnik može samostalno tražiti naslov na policama. Za pomoć u traženju može se obratiti osoblju knjižnice ili se koristiti računalom u pretraživanju baze podataka knjižnice. Beletristika je raspoređena u književnosti pojedinih naroda, a ostala knjižnična građa prema disciplinama i granama znanosti. Knjige su poredane po abecednom redu prezimena autora.

Što mogu naći na odjelu za odrasle?

Najnoviju beletristiku i klasike hrvatske i svjetske književnosti (proza, poezija, dramska djela, životopisi, putopisi, itd.),
Popularno-znanstvenu literaturu iz svih područja ljudskog znanja i djelovanja,
Lektiru za sve razrede osnovne i srednje škole.

DJEČJI ODJEL

Dječji odjel namijenjen je djeci predškolske i osnovnoškolske dobi(1. i 2. razred) te svima ostalima
koji ovdje mogu pronaći nešto za sebe.

Što mogu naći u Dječjem odjelu?

Dječji odjel svojim članovima pruža mogućnost posudbe knjiga, slikovnica, didaktičkih računalnih igara, zvučnih knjiga, priručnika za roditelje i odgajatelje i pojedinih časopisa.
Ovisno o željama i potrebama u dječjem odjelu moguće je sudjelovati u organiziranim aktivnostima, a to su:

Igraonica – program rekreativnog tipa, uglavnom bez posebnog vođenja. Djeca odabiru sadržaj igre po vlastitom izboru.
Pričaonica – cilj je približiti knjigu i knjižnicu najmlađima. Provedba uključuje čitanje i pričanje priča, igru, crtanje, pjevanje, dramatizaciju i scensku izvedbu priča.
Kvizovi znanja – za osnovnoškolce i mladež
Gledanje crtića, slušanje glazbe i sl.

ODJEL ZA MLADE

Odjel za mlade namijenjen je mladima i svima ostalima koji ovdje mogu pronaći nešto za sebe od popularne hrvatske i svjetske književnosti.

ČITAONICA

Čitaonički prostor u kojem se može čitati dnevna štampa i časopisi te koristiti računalo nalazi se u drugom dijelu knjižnice.

Čitaonica je mjesto na kojem članovi mogu u mirnoj i opuštenoj atmosferi prelistavati i čitati dnevne novine, lokalni tisak, časopise, a najmlađi svoje omiljene popularno-znanstvene i zabavne listove.

REFERENTNA I ZAVIČAJNA ZBIRKA

Referalna građa (enciklopedije, rječnici, leksikoni) je odvojena od ostale građe, nalazi se iza posudbenog pulta i ne posuđuje se već se može koristiti samo u prostorijama knjižnice.

ŽELITE SAMI POTRAŽITI ŽELJENU KNJIGU?

Želite li sami potražiti željenu knjigu lako ćete se snaći. Na raspolaganju su vam katalozi (kataložni listići) u kojima možete pregledati fond knjiga koje naša knjižnica posjeduje. Započeli smo sa izradom elektroničkog kataloga kojemu ćete moći pristupiti preko Internet veze, tako da ćete u svakom trenutku moći provjeriti da li posjedujemo knjigu koju želite/ trebate i da li je ta knjiga u knjižnici ili je posuđena.

Na svakoj polici su natpisi koji vam otkrivaju vrstu književnosti ili struku koja se na toj polici nalazi. Željenu knjigu pronaći ćete prema prezimenima autora koji su poredani po abecednom redoslijedu.

Član koji želi izabrati knjigu ili drugu knjižničnu građu iz polica u slobodnom pristupu, dužan je prije toga predati člansku iskaznicu  djelatniku Knjižnice. Izabranu knjigu ili drugu građu predaje djelatniku Knjižnice, koji će, nakon zaduženja člana, izdati knjigu ili drugu građu.

DOBRO JE ZNATI

Upisom u Knjižnicu  građanin plaća članarinu za tekuću godinu. Visina članarine utvrđuje se krajem svake godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Pravo na besplatan upis u knjižnicu ostvaruju nezaposleni, uz predočenje adekvatne dokumentacije (potvrda HZZ-a).

Knjige i druga knjižnična građa  daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u čitaonici Knjižnice.

Rijetke knjige, priručnici, periodičke publikacije, zaštićeni fond i zbirke neknjižne građe ne posuđuje se izvan Knjižnice.

Cjenik za 2020. godinu

Polugodišnja članarina koja vrijedi od 01.07. – 31.12.2020. iznosi :
Zaposleni: 35,00 kn
Srednjoškolci, studenti, umirovljenici: 25,00 kn
Učenici osnovne škole: 15, 00 kn
Predškolska djeca: 10,00 kn

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Član Knjižnice ima pravo:

– služiti se cjelokupnom knjižničnom građom

– služiti se čitaonicom

– tražiti informacije i konzultacije od stručnog djelatnika knjižnice,

– biti informiran o novonabavljenim knjigama i drugoj građi te o akcijama i manifestacijama koje Knjižnica

organizira,

– predlagati nabavu knjižnične građe,

– iznositi prijedloge poboljšanja poslovanja s članovima,

– zatražiti rezervaciju građe koja se posuđuje u znanstvene, stručne i obrazovne svrhe,

– žaliti se ravnatelju Knjižnice, ukoliko smatra da je uskraćen u svojim pravima.

ROKOVI POSUDBE ZA POJEDINE VRSTE KNJIŽNIČNE GRAĐE SU:

knjige- 21 dan
CD , zvučne kasete, videokasete, CD-ROM, DVD-ROM i časopisi – 7 dana

Član Knjižnice može posuditi odjednom ukupno 2  jedinice knjižnične građe + 1 jedinica audiovizualne građe.Član knjižnice dužan je čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja ili gubitka. U knjigama se ne smiju bilježiti primjedbe, podcrtavati riječi, niti stavljati bilo kakvi znakovi kojima bi se knjiga oštećivala. Posuđenu građu dužan je vratiti u određenom roku neoštećenu na mjesta posudbe u Knjižnici.

Član koji ne vrati na vrijeme knjižničnu građu, dužan je platiti zakasninu. Visina zakasnine kao i troškovi opomene utvrđuju se početkom kalendarske godine.

Zakasnina se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

Za gubitak ili oštećenje Knjižnica ima pravo naplatiti od člana novčanu protuvrijednost ili protuvrijednost u knjižničnoj građi.

PRAVILA PONAŠANJA U KNJIŽNICI

U prostorijama Knjižnice mora vladati red i mir, kako bi se djelatnosti Knjižnice mogle nesmetano odvijati.

U prostorijama Knjižnice zabranjeno je:

– glasno i bučno govoriti,

– smetati drugim članovima u njihovom radu,

– ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice,

– koristiti mobitel,

– jesti ili piti,

– pušiti

– dovoditi životinje,

– nepristojno se ponašati

 

CJENIK UČLANJENJA I USLUGA

  1. UPISNINA
Zaposleni 70,00 KN
Srednjoškolci, studenti, umirovljenici 50,00 KN
Učenici osnovne škole 30, 00 kn
Predškolska djeca 20,00 kn
Djeca i mladež iz višečlane obitelji
Popust na učlanjenje 2. djeteta
10, 00 kn
Treće dijete i ostala djeca u obitelji besplatno
Nezaposleni imaju pravo na besplatni upis ( uz odgovarajući pokaz- kartica sa Zavoda) te uz naplatu troškova izrade članske iskaznice 15,00 KN

 

  1. POSUDBA
KNJIGE, KAZETE, CD-i, DVD-i
ukupno 3 primjerka (2 knjige + 1 kazeta ili 1 CD ili 1 DVD)
dodatni primjerak, svaki
besplatno
5,00  kn
 

ZAKASNINA
po knjizi, preko 21 dan, dnevno
po kazeti, CD, CD-romu, DVD-u, preko 7 dana, dnevno

0,50 kn
5,00 kn
PISMENA OPOMENA 

1. opomena
2. opomena
3. opomena ravnatelja

10,00 kn
20,00 kn
30,00 kn
( + zakasnina)

 

  1. NAKNADE za oštećenu i izgubljenu građu
slikovnica, beletristika nabavna cijena + troškovi obrade 10,00 kn
stručna knjiga nabavna cijena + troškovi obrade 10,00 kn
audio i video kazete, CD-i i DVD-i nabavna cijena + troškovi obrade 10,00 kn

 

  1. POSEBNE USLUGE
REZERVACIJA KNJIGE 5,00 kn
FOTOKOPIRANJE
A4 format
A3 format
1,00 kn
2,00 kn
PRINTANJE (sa CD-a, Interneta …) po stranici 1,00 kn
KORIŠTENJE KAZETA, CD-a, DVD-a u Knjižnici, za nečlanove 5,00 kn
IZRADA ČLANSKE ISKAZNICE (uz besplatni upis) ILI IZRADA IZGUBLJENE ISKAZNICE 15,00 kn
PLASTIFIKACIJA ČLANSKE ISKAZNICE 5,00 kn
UVEZIVANJE 15,00 kn
Skip to content