Dražen Srpak

gradonačelnik

+385 40 370 771


Marko Jurović, mag.oec.

vd. pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

+385 40 370 776


Josip Sršan, struč.spec.ing.aedif.

Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

+385 40 370 783


Vlatka Županec, spec.publ.admin.

Savjetnik za opće i upravne poslove

+385 40 370 782


Dolores Vrtarić,mag.oec.

Savjetnik za društvene djelatnosti i protokol

+385 40 370 771


Mateja Novak, mag.oec.

Savjetnik za pripremu, vođenje projekata i EU fondove

+385 40 370 771


Petra Sršan Strojko, mag.oec.

Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo

+385 40 370 778


Marta Erdelja

Administrativni referent, referent za informiranje

+385 40 370 771


Marija Žižek

referent za graditeljstvo

+385 40 370 778


Drago Belše

referent za komunalno redarstvo

+385 40 370 779


Anica Varga

Referent za proračun i financije

+385 40 370 774


Leonard Sanjković

Viši referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove


Kristina Herperger

referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, i stambeno komunalne poslove

+385 40 370 773