Gradska uprava

Dražen Srpak

gradonačelnik

+385 40 370 771


Vlatka Županec, spec.publ.admin.

Pročelnica ureda grada Mursko Središće

+385 40 370 782


Josip Sršan, struč.spec.ing.aedif.

Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove

+385 40 370 783


Marko Jurović, mag.oec.

Pročelnik upravnog odjela za financije,proračun,društvene djelatnosti i socijalnu skrb

+385 40 370 776


Dolores Vrtarić,mag.oec.

Voditelj odsjeka za opće-društvene djelatnosti, turizam,europske integracije i protokol

+385 40 370 771


Mateja Novak, mag.oec.

Voditelj projekata (EU projekti)

+385 40 370 771


Petra Sršan Strojko, mag.oec.

stručni suradnik za financije

+385 40 370 778


Marta Erdelja

administrativni referent, referent za informiranje

+385 40 370 771


Marija Žižek

referent za graditeljstvo

+385 40 370 778


Drago Belše

referent za komunalno redarstvo

+385 40 370 779


Anica Varga

referent za proračun i financije

+385 40 370 774


Leonard Sanjković

viši referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove


Skip to content