I SA DRUGE STRANE JE HRVATSKA

Posljednja prilika za velike ljetne hitove i napeti triler u Centru za kulturu „Rudar“
17/08/2022
Dugo nije bilo življe u Hlapičini
17/08/2022

I SA DRUGE STRANE JE HRVATSKA

Pješački most preko rijeke Mure zasigurno bi bio atrakcija, a iz Grada poručuju i nasušna potreba obzirom što je na lijevoj obali rijeke Mure Hrvatska sa stotinama hektara nedirnutog šumskog područja okruženog sa starim rukavcima rijeke Mure, raznolikim biljnim i životinjskim svijetom koje bi kad se spoji sa pješačkim mostom zasigurno dobilo sasvim drugi značaj i mogućnost puno jednostavnijeg bavljenja ribolovom, lovom, šetnjom, avanturom

 

Šetnica sv. Barbare se desetak godina na godišnjoj razini obogaćuje sa novim sadržajima. Do 2012. godine je zapravo bila obaloutvrda sa lučicom . 2010. godine iz tada još pretpristupnih fondova EU na šetnici je izgrađena javna rasvjeta u rudarskom štihu. 2012. godine šetnica je opločena sa tlakovcima te je to zapravo početak njene urbanizacije. 2014. godine uređeni je izvor pitke vode „Curek“ koju danas mnogi nose doma za piće. 2014. godine otvoreni je prvi ugostiteljski objekt na šetnici – Trska. 2015. godine šetnica je produžena do skele i Zeva, a lokalitet Frgof koji je do tada bio gotovo smetlište pretvoreni je u parkić te je tu i postavljeni zvonik sv. Barbare. Postavljene su i sprave za vježbanje  street workout, a kasnije i antistres podloge ispod sprava. 2020. godine pokrenute su aktivnosti za produženje šetnice do sv. Martina, a što je 2021. i realizirano. 2020. također se počela analizirati mogućnost izgradnje pješačkog mosta preko rijeke Mure. Uz to uređeno je izletište Skela, gdje je otvoreni ugostiteljski objekt te uređeni sportski sadržaji. 2022. godine pokrenute su aktivnosti za produženje šetnice do Općine Podturen te je u tu svrhu potpisani sporazum s Općinom Podturen o zajedničkom financiranju potrebnih projekata za realizaciju istog te je održani sastanak sa Hrvatskim vodama na tu temu koje podupiru realizaciju tog projekta.

 

Već gore spomenuti pješački most preko rijeke Mure zasigurno bi bio atrakcija, a iz Grada poručuju i nasušna potreba obzirom što je na lijevoj obali rijeke Mure Hrvatska sa stotinama hektara nedirnutog šumskog područja okruženog sa starim rukavcima rijeke Mure, raznolikim biljnim i životinjskim svijetom koje bi kad se spoji sa pješačkim mostom zasigurno dobilo sasvim drugi značaj i mogućnost puno jednostavnijeg bavljenja ribolovom, lovom, šetnjom, avanturom. I to je Hrvatska. Za realizaciju tog projekta preduvjet je više sve samo ne jednostavnih koraka, a započeti su na zadnjem kolegiju kada su prihvaćene ponude za geodetska mjerenja te za geomehanička mjerenja preko rijeke Mure. Financijski iznos za ta dva koraka je 41.562,50 kuna. Također je za te potrebe trebalo preko rijeke Mure očistiti teren te je u tu svrhu danas ekipa iz Murs-ekoma od strane DVD-a Mursko Središće čamcem prevezena na drugu obalu te je pripremila teren za mjerenje i bušenje. Kad se utvrde visine, geomehanička svojstva terena pokrenuti će se projektiranje, a zatim i iznalaženje izvora financiranja za gradnju pješačkog mosta. Želja je da to bude iz EU fondova, ali obzirom što je riječ o povezivanju prekomurskog hrvatskog teritorija svakako smatramo da i Republika Hrvatska ima interes za uključivanje u to. To područje je i po arbitraži, a iz koje je Republika Hrvatska izašla, bilo priznato kao dio Republike Hrvatske.

 

Skip to content