Projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Murskom Središću

Kratki opis projekta (operacije):

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj djece od jedne do pet godina na području Grada Mursko Središće varira po godinama, ali u prosjeku je rođeno oko 74 djece godišnje:

Broj rođene djece na području Grada:

2016.g. – 78 djece

2015.g. – 86 djece

2014.g. – 59 djece

2013.g. – 69 djece

2012.g. – 79 djece

U posljednje dvije godine je također primjetan trend porasta broja novorođenih, pa je tako u odnosu na 2014 godinu u 2015. i u 2016. godini osjetan trend povećanja broja novorođenih za više od 30%


Postojeći prostor sadašnjeg vrtića nije adekvatan iz više razloga:

– dotrajalost objekta (krovišta, zidova, instalacija, vanjske drvenarije, unutarnje drvenarije,

podova…)

– neprilagođenost ulaza korištenju kolica (dječjih i invalidskih);

– nedostatak sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom;

– dotrajalost opreme za skupine dječjeg boravka i garderobe;

– nedostatak ureda za stručne suradnike (psihologa, pedagoga, defektologa, medicinsku sestru i logopeda);

– nepostojanje adekvatnog prostora za pripremu za rad odgojitelja i sastanke odgojitelja (zbornica);

– nedostatni prostor za garderobu odgojitelja;

– nepostojanje spremišta didaktike i potrošnog materijala;

– nedostatak arhiva;

Kompleks novog dječjeg vrtića sastojat će se se od 5 vrtićkih i 2 jasličke grupe sa pripadajućim sadržajima: polivalentnom dvoranom, foajeom koji povezuje sve prostore, garderobama na koje se nadovezuju grupe, radnim prostorom za stručno i administrativno osoblje, kuhinjskim blokom sa pratećim sadržajima, spremištima rekvizita i svim potrebnim sanitarijama koje su pridružene pojedinoj funkcionalnoj jedinici. U vanjskom prostoru – kao nastavak pojedinih grupa, projektirane su terase dijelom natkrivene, za boravak djece na otvorenom. U nastavku terasa nalaze se igrališta za pojedine grupe. Sukladno trendu povećanja broja djece, željom za podizanjem pedagoških standarda (Montessori grupa), provodi se izgradnja objekta visoke energetske učinkovitosti  (zgrada gotovo nulte energije).

Realizacijom projekta izgradnje novog vrtića uskladiti će se prostorni i tehnički uvjeti predškolske ustanove u gradu Murskom Središću s propisanim Državnim pedagoškim standardom, te omogućiti upis sve djece jasličkog i vrtićkog uzrasta starosti od 1 godine do 5 godina, što bi bilo moguće postići u pedagoškoj godini 2019/2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta: Doprinos održivom razvoju ruralnih krajeva

Pojašnjenje Cilja: Izgradnjom novog dječjeg vrtića u Murskom Središću stanovništvu i obiteljima s djecom se omogućuje kvalitetnije i prostorno primjerenije pohađanje jasličkog i vrtićkog programa sukladno važećim pedagoškim standardima. Postojeći vrtić je u lošem stanju i neadekvatnih kapaciteta za trenutnu potražnju, a gradnjom novog se osim primjerenijeg prostora za smještaj djece otvara mogućnost i novih zapošljavanja zbog povećanih kapaciteta i broja grupa u vrtiću. Ulaganjem u društvenu infrastrukturu doprinosi se i ostvarenju razvojnih ciljeva, kako Grada, tako i Međimurske županije.

Mjerljivi indikatori:

– 1 Izgrađeni objekt dječjeg vrtića u skladu je s Državnim pedagoškim standardom;

– Osiguran adekvatan prostor za potrebe spavanja i dnevnog boravka djece,7 odgojnih skupina, procjena 125-140 djece

– 1 sanitarni čvor za invalide

– Uređeni pristupi vrtiću: pristup prilagođen korištenju dječjih i invalidskih kolica, parkirališni prostor za roditelje i djelatnike;

– Poboljšanje životnog standarda stanovništva

– Zapošljavanje novih djelatnika u vrtiću;

Ukupna vrijednost projekta: 8.832.104,99 kn

EU sufinanciranje projekta: 7.428.000,00  kn

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018- rujan 2019


Kontakt osoba: Dražen Srpak, gradonačelnik

Povjerenik za informiranje: Marta Tuksar

Telefon: 040 370 771

Mailgrad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr

za više informacija:

www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/

http://europski-fondovi.eu/eafrd