Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:

Grad Mursko Središće
Trg braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće
OIB: 10835908515
MB: 2600781
IBAN: HR 82 2340009 1827600003


Kontakt:

Tel: 040/370-771
e-mail: grad@mursko-sredisce.hr


web adresa: https://www.mursko-sredisce.hr

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 144/22 – dalje ZJN 2016).

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), Grad Mursko Središće objavljuje da nema liste gospodarskih subjekata s kojima je kao javni naručitelj u sukobu interesa.


Grad Mursko Središće ima suvlasnički udio u trgovačkim društvima:

  1. Međimurje – plin d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec,
  2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec,
  3. Murs-ekom d.o.o., Frankopanska ul. 8, 40315, Mursko Središće,
  4. Hrvatski radio Čakovec d.o.o., Trg Republike 5, 40 000 Čakovec.PLANOVI NABAVE

 

Skip to content