JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće

Za početak ožujka u Centar za kulturu „Rudar“ stiže Batman
28/02/2022
Od 01.03. zaprimaju se zahtjevi za oslobađanje plaćanja troškova odvoza smeća za 2022.g.
01/03/2022
Za početak ožujka u Centar za kulturu „Rudar“ stiže Batman
28/02/2022
Od 01.03. zaprimaju se zahtjevi za oslobađanje plaćanja troškova odvoza smeća za 2022.g.
01/03/2022

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće.


OGLAS – javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna PPUGMS i UPUGMS


DOKUMENTI:

 

V_ID_PPUG_GMS_2022

pdf

V_ciljane_ID_PPUG_MSredisce_OBRAZLOZENJE_2022_JR

Veličina: 1.95 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_sazetak_za_javnost_2022_JR

Veličina: 144.42 KB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_ODREDBE_2022_JR

Veličina: 1.07 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_2022_karta_4_3_1_Mursko_Sredisce_JR

Veličina: 5.07 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_2022_karta_3_2_uredenje_JR

Veličina: 9.07 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_2022_karta_3_1_uvjeti_JR

Veličina: 9.55 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_2022_karta_2_2_voda_odvodnja_JR

Veličina: 9.44 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_2022_karta_2_1_energe_komu_JR

Veličina: 9.59 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

V_ID_PPUG_MSredisce_2022_karta_1_namjena_JR

Veličina: 9.93 MB
Dodano datuma: 01.03.2022

IV_IDUPU_GMS_2022_KARTA1_NAMJENA_POVRŠINA

pdf

IV_ID_UPU_Mursko_Sredisce_ODREDBE_2022_JR

Veličina: 1.26 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_ID_UPU_Mursko_Sredisce_OBRAZLOZENJE_2022_JR

Veličina: 2.04 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_ID_UPU_MSredisce_sazetak_za_javnost_2022_JR

Veličina: 397.74 KB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta4_nacin_gradnje_JR

Veličina: 5.40 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta3_2_uzorci_naselja_JR

Veličina: 4.72 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta3_1_uvjeti_koristenja_JR

Veličina: 4.60 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta2_3_energetika_JR

Veličina: 5.58 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta2_2_voda_odvodnja_JR

Veličina: 5.13 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta2_1_promet_JR

Veličina: 4.80 MB
Dodano datuma: 01.03.2022
pdf

IV_IDUPU_G_MSredisce_2022_karta1_namjena_povrsina_JR

Veličina: 5.79 MB
Dodano datuma: 01.03.2022

 

 

 

Skip to content