JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – referent za računovodstvo i knjigovodstvo

Gradski kotlići 2023.
09/07/2023
Odluke o poništenju oglasa za savjetnika i za višeg administrativnog referenta
10/07/2023

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – referent za računovodstvo i knjigovodstvo

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće, za radno mjesto:

1. Referent za računovodstvo i knjigovodstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– Srednja stručna sprema ekonomske ili druge društvene struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– poznavanje rada na računalu

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.


DOKUMENTI VEZANI UZ NATJEČAJ:


Skip to content