JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće

Posljednji filmski vikend prije Ljeta uz Muru uz Transformere i Nevjerojatnog Maksima
11/06/2023
Posljednja Serjojnska sreda prije ljetne stanke – koncert Tvrtka Sarića na gitari
13/06/2023
Posljednji filmski vikend prije Ljeta uz Muru uz Transformere i Nevjerojatnog Maksima
11/06/2023
Posljednja Serjojnska sreda prije ljetne stanke – koncert Tvrtka Sarića na gitari
13/06/2023

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) službenik ovlašteni za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće, za radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij građevinske struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit B kategorije


Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osobe koje prema posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


DOKUMENTI VEZANI UZ NATJEČAJ:

 

Skip to content