JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i protokol

Kupnja školskog pribora u trgovini ŠKOLSKA KNJIGA
01/08/2023
INICIJATIVA ZA OSNIVANJE ODBOJKAŠKOG KLUBA OK „RUDAR“
03/08/2023
Kupnja školskog pribora u trgovini ŠKOLSKA KNJIGA
01/08/2023
INICIJATIVA ZA OSNIVANJE ODBOJKAŠKOG KLUBA OK „RUDAR“
03/08/2023

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i protokol

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenik ovlašteni
za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće, za radno mjesto:

viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i protokol radi obavljanja vježbeničkog staža – 1 izvršitelj/ica – u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest)
mjeseci.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog
za vježbenički staž.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

1.punoljetnost,
2.hrvatsko državljanstvo
3.zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne stručne
uvjete i to za radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i protokol:

1.Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski
studij ekonomske struke, upravne ili društvene struke
2.bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za
vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
3.poznavanje rada na računalu
4.položen vozački ispit B kategorije
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


DOKUMENTACIJA UZ NATJEČAJ:

Skip to content