JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u k.o. Zebanec

Kreativna zona – u Murskom Središću osnovana udruga koja će se baviti popularizacijom filma, pub quiza i pop kulture
09/07/2024
I ove godine grad pomaže roditeljima u nabavi školskog pribora
11/07/2024
Kreativna zona – u Murskom Središću osnovana udruga koja će se baviti popularizacijom filma, pub quiza i pop kulture
09/07/2024
I ove godine grad pomaže roditeljima u nabavi školskog pribora
11/07/2024

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u k.o. Zebanec

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u k.o. Zebanec

Grad Mursko Središće prodaje nekretninu u svojem vlasništvu, i to: građevinsko zemljište u naselju Sitnice označene kao: – kat.čest.br.6014/65 k.o. Zebanec, pri ekonomiji od 528,00 m2 ( u naselju Sitnice), upisane u zk.ul.br. 258 to javnim nadmetanjem pod uvjetima utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o prodaji nekretnina KLASA: 024-01/24-01/54, URBROJ: 2109-11-05-24-1 od 26. lipnja 2024. godine (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 16/24), za potrebe i u korist Grada Mursko Središće.

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA [ 11.07.2024. ]

Otvaranje ponuda zakup zemljišta

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Zebanec
Skip to content