JAVNI POZIV – predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024.

Novi kino hitovi u Centru za kulturu „Rudar“
04/09/2023
Besplatna kazališna predstava i radionica u Centru za kulturu „Rudar“ – prijavite se!
05/09/2023

JAVNI POZIV – predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024.

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijecima i financiranju javnih potreba u kulturi (,,Narodne novine”, br. 83/22) i članka 52. Statuta Gracia Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije 06/21) gradonačelnik Grada Mursko Središće, dana 28. kolovoza 2023. godine objavljuje:

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2024. godinu

Javne potrebe u kulturi na području Grada Mursko Središće ostvarivat će se djelovanjem sudionika u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi koje 6e pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, održavanjem i nabavom nove opreme.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe sa područja Grada Mursko Središće u sljedećim djelatnostima i područjima:

 

Skip to content