[JAVNI POZIV] za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR- subvencija kredita“

Kroz projekte Grad Mursko Središće želi do nove nadogradnje sadržaja Dječjeg vrtića Maslačak
17/03/2021
25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Statut Grada Mursko Središće i Poslovnik o radu Gradskog vijeća – usklađivanje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
17/03/2021
Kroz projekte Grad Mursko Središće želi do nove nadogradnje sadržaja Dječjeg vrtića Maslačak
17/03/2021
25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Statut Grada Mursko Središće i Poslovnik o radu Gradskog vijeća – usklađivanje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
17/03/2021

[JAVNI POZIV] za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR- subvencija kredita“

Na temelju Odluke o suradnji Grada Mursko Središće s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 04/2020), Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u provedbi programa kreditiranja „Investicije privatnog sektora“ i „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ te Ugovora o poslovnoj suradnji s Privrednom bankom Zagreb u provedbi HBOR programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“, gradonačelnik Grada Murskog Središća raspisuje;


J A V N I   P O Z I V  za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR- subvencija kredita“


DOKUMENTACIJA:
Skip to content