[JAVNI POZIV] za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2022. godini

Centar za kulturu „Rudar“ ovaj vikend donosi jahanje zmaja i povratak legendarnog horrora iz devedesetih na velika platna
01/02/2022
Zaključci 17. sjednice kolegija gradonačelnika
02/02/2022

[JAVNI POZIV] za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2022. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 11. Pravilnika o financiranju Javnih potreba grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije 2/2021) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/21) gradonačelnik Grada Mursko Središće objavljuje:

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2022. godini

(1) Grad Mursko Središće poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području: kulture,tehnička kulture, sporta, umirovljenici i osobe treće životne dobi, skrb o osobama s invaliditetom, branitelji i stradalnici i drugim područjima od interesa za opće dobro stanovnika Grada da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektu/programu/manifestaciji ili institucionalne, programske, projektne podrške ili podrške održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija Grada Mursko Središće u 2022. godini.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za:

(A) Financijsku podršku projektu/programu/manifestaciji koji doprinosi razvoju civilnog društva   u području kulture, tehničke kulture, sporta, umirovljenici i osobe treće životne dobi, branitelji        i stradalnici i drugim područjima od interesa za opće dobro stanovnika Grada Mursko Središće

(A) Institucionalnu podršku – podrška za organizacijski razvoj i poslovanje udruga kojima se osigurava trajnost i stabilnost rada onih udruga koji su od posebnog značaja za Grad;

(B) Programsku podršku – godišnja podrška programima koji uključuju niz povezanih aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva u Gradu te kontinuirano doprinose zadovoljavanju  javnih potreba građana;

(C) Projektnu podršku – za projekte koji su usmjereni rješavanju određenih problema i  realizaciji zacrtanog cilja u određenom vremenskom roku i s definiranim resursima i troškovima;

(D) Podrška održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija koje obogaćuju ponudu Grada, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge;

 

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 915.000,00 kuna.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu/manifestaciji je od 1.000,00 kuna do najviše 300.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 50 projekata/programa/manifestacija.

(4 ) Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 03.03.2022. godine u 15:00 sati.

(5) Svaka udruga u okviru ovog Javnog poziva može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku projektu/programu/manifestaciji na razdoblje provedbe do jedne godine. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata/manifestacija unutar definiranih područja u članku 1. Javnog poziva.

(6) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

(7) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Mursko Središće,  www.mursko-sredisce.hr

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Prijava se može podnijeti i elektroničkim putem na e-mail: grad@mursko-sredisce.hr do 03.03.2022. godine do 15:00 sati. Propisani obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od ovlaštene osobe za zastupanje.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti Uredu grada Mursko Središće isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: grad@mursko-sredisce.hr

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak


Skip to content