Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga za 2020. godinu.

DAN GRADA I LJETO UZ MURU 2020. Murska alka
05/08/2020
Krajem kolovoza ipak dio manifestacije Ljeto uz Muru
10/08/2020

Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga za 2020. godinu.

Prijave se podnose za sljedeća područja: kultura, sport, tehnička kultura i ostalo. Javni poziv otvoreni je do 16. ožujka 2020. godine. Uvjeti natječaja, prihvatljive aktivnosti i obrasci dostupni su na web stranici Grada Mursko Središće. Javni poziv je raspisani temeljem čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.


DOKUMENTI:

Skip to content