JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Europski tjedan mobilnosti – šetnja Rudarsko murskom stazom te područjem malog Balatona i Napolitanke
14/09/2020
Započeli radovi na obnovi fasade i limarije na crkvi sv. Ane u Hlapičini
16/09/2020

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

U skladu s odredbama članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN broj 10/97, 107/97, 94/13, te članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole NN broj 107/14 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” Mursko Središće objavljuje: JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja ne pohađaju redoviti program vrtića, na upis djece u program predškole.

Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole NN BROJ 107/14, program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u školu i sastavni je dio odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Poziv se odnosi na djecu koja su rođena između 01. travnja 2014. i 31. ožujka 2015. te stanuju na području Grada Mursko Središće.

Upisi će se vršiti u periodu od 21.09.2020. do 25.09.2020. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak”, Ulica Slatine 2, Mursko Središće.

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Maslačak”


DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK”
ULICA SLATINE 2
40315 MURSKO SREDIŠĆE

KLASA: 601-02/20-01/129
UR. BROJ: 2019-82/20-01
Mursko Središće, 15.09.2020.

Skip to content