Javni pozivi

27/10/2023

Javni poziv za nagrađivanje diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih radova

JAVNI POZIV STUDENTIMA ZA PRIJAVU I NAGRAĐIVANJE diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, magisterija i doktorata teme vezane uz kulturnog, sportskog, gospodarskog iii inog života područja Grada […]
11/10/2023

JAVNI POZIV – ROK 26.10.2023. godine za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja

Gradonačelnik Grada Mursko Središće sukladno članku 4.stavak 1. Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja objavljuje sljedeći:   JAVNI POZIV – ROK 26.10.2023. […]
05/09/2023

JAVNI POZIV – predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024.

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijecima i financiranju javnih potreba u kulturi (,,Narodne novine”, br. 83/22) i članka 52. Statuta Gracia Mursko Središće (Službeni glasnik […]
03/08/2023

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]
28/06/2023

Javni poziv – jednokratne novčane pomoći studentima s područja grada

Grad Mursko Središće u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći prikuplja popis redovitih studenata s područja Grada Mursko Središće. Jednokratna novčana pomoć isplatit će se početkom studentske […]
22/03/2023

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za […]
Skip to content