Korištenje sportske dvorane prema Uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Odluci Nacionalnog stožera

Šetnica uz rijeku Muru
01/03/2021
Uključite se u sustav biorazgradivog komunalnog otpada
01/03/2021
Šetnica uz rijeku Muru
01/03/2021
Uključite se u sustav biorazgradivog komunalnog otpada
01/03/2021

Korištenje sportske dvorane prema Uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Odluci Nacionalnog stožera

Nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao preporuku za korištenje školskih sportskih dvorana od strane sportskih udruga, Grad Mursko Središće obavještava udruge da se 01.ožujka 2021.g. prema Odluci Nacionalnog stožera sportska dvorana može koristiti za treninge i športsko – rekreativne aktivnosti . Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nakon svakog treninga dezinficirat će se svi dijelovi sportskog objekta koji će koristiti udruge. Trening grupnih sportova (npr. nogomet, košarka) i kontaktnih sportova (npr. borilačke vještine) se može održavati samo na način da se provode trenažne aktivnosti za koje nije potreban kontakt. Drugim riječima, boksači mogu individualno vježbati sa ili bez trenažera i sprava, ali nema sparinga; košarkaši mogu individualno vježbati tehničko-taktičke i kondicijske vježbe s ili bez lopte i rekvizita, ali ne mogu igrati utakmice u okviru treninga.

Na četiri punka u sportskoj dvorani postavljena su dezinfekcijska sredstva. Opremu i rekvizite koje koriste udruge će one same dezinficirati. Udruge su također dužne voditi evidenciju svih prisutnih tijekom treninga; od trenera, voditelja, sportaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti.

S obzirom na to da se dezinfekcija obavlja prije prvog treninga, između svakog treninga i nakon zadnjeg treninga broj termina korištenja dvorane se izuzetno smanjio, tj. raspored sportske dvorane ostaje isti.


Raspored korištenja sportske dvorane 2020 – 2021


 

Skip to content