Kroz Martinsku ulicu zabranjeno prometovanje teretnih vozila, dok sva osobna vozila mogu normalno prometovati

Šetnicom u Murskom Središću odzvanjali zvuci tambura
26/07/2021
Društvo žena Hlapičina – žene čuvari običaja i tradicije
26/07/2021
Šetnicom u Murskom Središću odzvanjali zvuci tambura
26/07/2021
Društvo žena Hlapičina – žene čuvari običaja i tradicije
26/07/2021

Kroz Martinsku ulicu zabranjeno prometovanje teretnih vozila, dok sva osobna vozila mogu normalno prometovati

Kroz Martinsku ulicu zabranjeno prometovanje teretnih vozila, dok sva osobna vozila mogu normalno prometovati.

Martinska ulica u Murskom Središću tranzitna je ulica koja vodi prema Svetom Martinu na Muri i cijelom Gornjem Međimurju. Radovi na aglomeraciju su završeni, slijedi postavljanje nove plinske mreže i postavljanje priključaka. Po završetku navedenih radova asfaltirat će se kompletni kolnik.

 

Temeljem prometnog elaborata Međimurja plina d.o.o., zabranjeno je prometovanje teretnih vozila kroz Martinsku ulicu, dok sva osobna vozila mogu normalno prometovati.

Skip to content