Martinska i Frankopanska ulica po završetku aglomeracije dobivaju novi asfaltni sloj

Novi sadržaji za djecu – uređenje novog dječjeg igrališta kod Etno kuće privodi se kraju
26/05/2021
Move Week započeo šetnjom uz Muru
29/05/2021
Novi sadržaji za djecu – uređenje novog dječjeg igrališta kod Etno kuće privodi se kraju
26/05/2021
Move Week započeo šetnjom uz Muru
29/05/2021

Martinska i Frankopanska ulica po završetku aglomeracije dobivaju novi asfaltni sloj

Ravnateljica ŽUCa Ljerka Cividini i predstavnici Tegre na sastanku vezanim uz sanaciju cesta na području Grada Mursko Središće

 

Grad Mursko Središće uspostavio je kvalitetnu suradnju sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije i bez dobre suradnje s njima, saniranje i asfaltiranje prometnica nakon aglomeracija bilo bi otežano.

 

U Martinskoj ulici mora se izmijeniti plinska mreža, moguće dijelom i vodovodna mreža dok će podzemne elektroinstalacije zbog svoje dotrajalosti ostati ne u funkciji, jer je već i prije uspostavljen alternativni pravac napajanja. Istu vrstu radova potrebno je izvršiti i u Frankopanskoj ulici  te će se i nakon tih radova ulica u potpunosti asfaltirati. Na sastanku u utorak 27. svibnja, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Dražen Srpak sa suradnicima, ravnateljica ŽUC-a Ljerka Cividini, predstavnici tvrtke Tegra Vlado Držanić i Joso Lucić dogovoreno je da će se u Martinskoj i Frankopanskoj ulici kompletno obnoviti cijeli kolnik. Tegra će ujedno sanirati oštećene rubnike, pješačke staze i kolne prilaze koji su oštećeni prilikom izvođenja radova.

 

Također se izvodi projekt aglomeracije i radovi na rekonstrukciji centra grada. Po završetku radova predviđena je kompletna obnova kolnika na toj prometnici. Sve ostale manje ulice i odvojci sanirat će se nakon završetka postavljanja fekalnih cijevi te primjerenog roka za slijeganje terena.

 

 

Nerazvrstane ceste koje su bile širine do tri metra, a na koridoru na kojem su obavljeni radovi aglomeracije financiraju se iz projekta u cijelosti, dok se nerazvrstane ceste koje su bile šire od tri metra rekonstruiraju tako da se 50%  plaća iz projekta, a 50% iz proračuna grada, a županijske ceste i lokalne ceste pod njihovim upravljanjem rekonstrukciju financirati će Županijska uprava za cestu.

Skip to content