Ministarstvo poljoprivrede izdalo prethodnu suglasnost o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Pozivaju se osobe nepotpunog i nepoznatog prebivališta i boravišta U NASTAVKU DOKUMENTA.
09/05/2024
Očitovanje i Odgovor na očitovanje – Veterinarska ambulanta u Murskom Središću
10/05/2024
Pozivaju se osobe nepotpunog i nepoznatog prebivališta i boravišta U NASTAVKU DOKUMENTA.
09/05/2024
Očitovanje i Odgovor na očitovanje – Veterinarska ambulanta u Murskom Središću
10/05/2024

Ministarstvo poljoprivrede izdalo prethodnu suglasnost o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Grad Mursko Središće obavještava javnost da je Ministarstvo poljoprivrede nakon kompleksne i dugotrajne procedure izdalo Prethodnu suglasnost o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Mursko Središće. Naime, za potrebe raspisivanja Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta Grad Mursko Središće trebao je izraditi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Mursko Središće nakon čega je bilo potrebno zatražiti Suglasnost Ministarstva poljoprivrede, a Program je usvojen na sjednici Gradskog vijeća u studenom 2022. godine.  Potom je slijedila sama procedura dobivanja Prethodne suglasnosti  koja je iziskivala brojna očitovanja i suglasnosti javnopravnih tijela za zemljišta koja se stavljaju u zakup, a koja je bilo potrebno pribaviti i potom dostaviti Ministarstvu poljoprivredu kako bi izdali navedenu Suglasnost koja je potrebna za raspisivanje Javnog natječaja.

 

Tijekom 2023. godine Gradsko vijeće Grada Mursko Središće svojom Odlukom osnivalo je dva Povjerenstva koja su potrebna za samo provođenje postupka javnog natječaja i to Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta i Povjerenstvo za uvođenje u posjed. Isto tako, Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dalo je suglasnost na sam prijedlog javnog natječaja nakon čega je poslan Ministarstvu poljoprivrede kao dokument koji je potreban za dobivanje Prethodne suglasnosti.

 

Javni natječaj bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Mursko Središće i Ministarstva poljoprivrede nakon što ga usvoji Gradsko vijeće Grada Mursko Središće pa se tako objava istog očekuje u narednim mjesecima. Sam javni natječaj kao i kriteriji za dobivanje zemljišta u zakup biti će otvoren trideset dana sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu pa će zainteresirani građani moći dostavljati svoje ponude sukladno javnom natječaju.

 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta obuhvaća poljoprivredna zemljišta u katastarskim općinama Hlapičina, Križovec, Mursko Središće, Peklenica i Štrukovec koja se daju u zakup na rok od petnaest ili dvadeset i pet godina ovisno o vrsti proizvodnje koje će najpovoljniji ponuditelj navesti u gospodarskom programu s mogućnošću produljenja. Predviđena maksimalna površina koja će se moći dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 20 hektara.

 

U kratkim crtama obrazlažemo daljnji postupak procedure zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada Mursko Središće:

Nakon javnog otvaranja ponuda slijedi pregled istih od strane Povjerenstva u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup od strane Povjerenstva, zajedno sa svom popratnom dokumentacijom šalje se Ministarstvu poljoprivrede koje izdaje prethodnu suglasnost o istom i  tek nakon dobivene te Suglasnosti Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na prvoj sjednici koja se održava nakon zaprimanja suglasnosti. Slijedi sastavljanje nacrta ugovora o zakupu koji se šalje, zajedno s popratnom dokumentacijom nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu radi izdavanja pozitivnog mišljenja, a nakon toga slijedi i potpis ugovora i uvođenje u posjed zakupca.

 

Grad Mursko Središće će organizirati besplatnu edukaciju za sve zainteresirane ponuditelje o postupku predavanja same ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta. O svim daljnjim postupcima molimo sve zainteresirane ponuditelje da prate mrežne stranice Grada Mursko Središće.

Skip to content