Moguća gradnja vodenog parka u Murskom Središću ?

Komunalno poduzeće Murs – ekom poziva dužnike da se jave za reguliranje dugovanja – ovrha neće biti
18/02/2021
Taylor Scarlett iz Kanade pamtit će da se udala u Murskom Središću
18/02/2021

Moguća gradnja vodenog parka u Murskom Središću ?

Prije izvjesnog vremena prostor nekadašnjih Međimurskih ugljenokopa, kasnije Murala, a naposljetku i poslovnih prostora tvrtke Team u stečajnom postupku otkupila je tvrtka EOS Matrix. Prije par godina Grad Mursko Središće predstavio je svoje potencijale na sajmu Rexpo te se tamo gradonačelnik sa svojim suradnicima upoznao s predstavnicima tvrtke EOS Matrix, novim vlasnikom tog prostora te je dogovorena buduća suradnja oko ponovne aktivacije tog prostora. Kroz razgovore i promišljanja došlo se do zaključka da bi taj prostor obzirom što se tamo već nalaze turistički sadržaji trebalo usmjeravati prema razvoju tog prostora na potencijal turizma.

Uz to je postojala ideja i želja da se na području grada Mursko Središće s prostornim planom omogući gradnja bazena. Kod zadnje promjene prostornog plana, nakon analize prostora, s izrađivačem prostornog plana došlo se do rješenja da je zapravo najbolji lokalitet za takve sadržaje taj prostor sa mogućim potrebitim proširenjem prema Peklenici te je u tu svrhu u prostornom planu veći dio tog zemljišta s još nekoliko dodatnih parcela označen s T što omogućava gradnju turističkih sadržaja.

Prije 10-tak dana iz tvrtke EOS Matrix u Grad Mursko Središće došao je zahtjev za organiziranje sastanka s predstavnikom tvrtke Actionwaterscapes iz Španjolske na temu identifikacije mogućnosti realizacije i gradnje vodenog parka na tom području. Na sastanku je gradonačelnik sa svojim suradnicima upoznao predstavnika tvrtke EOS Matrix te zastupnika tvrtke Actionwaterscapes o prostorno planskom uređenju i mogućnostima realizacije projekta vodenog parka te ako se oni odluče za daljnje korake obećao punu podršku i pomoć grada oko ishođenja svih dozvola i moguću potrebitu promjenu prostornog plana, ako obim projekta to bude zahtijevao.

Tvrtka Actionwaterscapes bavi se izradom studija, projektiranjem i pronalaženjem investitora te je u Hrvatskoj već realizirala više vodenih parkova, a za neke ishodila potrebitu dokumentaciju za gradnju. Predstavnik tvrtke Actionwaterscapes je sa predstavnikom tvrtke EOS Matrix obišao taj prostor i rekao da u potpunosti odgovara potrebama projekta, a da je zbog zemljopisnog položaja, smještenog praktično na sjecištu 4 države, kao takav vrlo atraktivan te će biti predstavljen mjerodavnima u tvrtki kao potencijalno vrlo interesantan prostor za realizaciju projekta vodenog parka.

Stvari bi se dalje trebale odvijati da se nakon moguće odluke o tom projektu pokrenu radni sastanci između vlasnika prostora tvrtke EOS Matrix, Grada Mursko Središće te koordinatora projekta tvrtke u cilju identifikacije mogućih daljnjih potreba za izmjenu prostorno planske dokumentacije zbog većeg obuhvata projekta, a svakako i operativne podrške grada u izradi potrebnih studija.

U razgovorima je naznačeno da se iz grada očekuje isključivo operativna podrška, bez financijske obveze. Ono što je sigurno da takav projekt posjeduje ogroman turistički i ekonomski potencijal.

Skip to content