NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021

Zaključci 92. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
05/10/2020
Zajedničkom suradnjom lokalne i regionalne vlasti do efikasne uprave za sve građane Grada Mursko Središće i mještana okolnih općina
06/10/2020
Zaključci 92. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
05/10/2020
Zajedničkom suradnjom lokalne i regionalne vlasti do efikasne uprave za sve građane Grada Mursko Središće i mještana okolnih općina
06/10/2020

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021

Temeljem članka 9. Pravilnika o studentskim kreditima (Službeni glasnik Međimurske županije broj 12/2011 i 11/2017) i Odluke gradonačelnika o broju i visini studentskih kredita od 05. listopada 2020. godine, Grad Mursko Središće objavljuje natječaj za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021.


TEKST NATJEČAJA


Temeljem članka 9. Pravilnika o studentskim kreditima (Službeni glasnik Međimurske županije broj 12/2011 i 11/2017) i Odluke gradonačelnika o broju i visini studentskih kredita od 05. listopada 2020. godine, Grad Mursko Središće objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021
  1. Grad Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021 raspisuje natječaj za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za studije neodređenog smjera.
  1. Studentski krediti se dodjeljuju za studente u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
  2. Uvjeti za dodjelu studentskih kredita su sljedeći:

–  hrvatsko državljanstvo,

–  prebivalište na području Grada Mursko Središće,

  1. Kriteriji za dodjelu studentskih kredita su:
  1. materijalni i socijalni položaj,
  2. opći uspjeh u prethodnom školovanju za učenike koji se upisuju na prvu godinu studija, tj. prosječne ocjene svih položenih ispita za studente viših godina,
  3. uspjeh na natjecanjima.
  1. Određuje se visina studentskih kredita u iznosu:

– 1000,00 Kn mjesečno za studij na području Zagreba ili udaljenijih gradova na području   Republike Hrvatske ili u inozemstvu,

– 500,00 Kn mjesečno za studij na području grada Čakovca i Varaždina,


  1. Dokumenti potrebni za sudjelovanje na natječaju su:

Zamolba za dodjelu studentskog kredita – prijava,

Potvrda o redovnom upisu na višu školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe,

Preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe završnog ispita za sudente prve godine, odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija,

Preslika osobne iskaznice,

Potvrda o upisu na fakultet ili srednju školu za člana uže obitelji ( ukoliko je zadovoljen navedeni kriterij),

Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (kopije platnih lista, odrezaka mirovine i slično), za sve članove kućanstva koji ostvaruju prihod,

Izjava podnositelja zamolbe da ne prima niti jednu drugu studentsku potporu,

U slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se zatražiti i dopuna dokumentacije.

Rok za podnošenje zamolbi je 27.10.2020. godine.

Zamolbe se podnose na adresu: GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće.

Kandidati kojima će biti dodijeljeni studentski krediti biti će pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti osobno u Gradsku upravu Grada Mursko Središće uredovnim danima.


S poštovanjem

GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak

 

 

 

 

Skip to content