JAVNI NATJEČAJ – za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Mursko Središće

U Murs Ekom dopremljen stroj za drobljenje granja
13/07/2021
OBAVIJEST – o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
14/07/2021

JAVNI NATJEČAJ – za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Mursko Središće

JAVNI NATJEČAJ – za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Mursko Središće prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda.

Osnivanje prava građenja na nekretnini označenoj kao k.č.br.473/3 upisana u z.k.ul.br. 2936 k.o. Mursko Središće.


Skip to content