Neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri

Ulica Matije Gupca dobiva fini sloj asfalta
15/10/2021
3. sjednica Gradskog vijeća – aktualni sat
18/10/2021

Neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje slijedeći

 

Neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri

 

(I)

Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za obavljanje usluge prijevoza putnika na turističkoj brodskoj liniji u dužini od cca 2,8 km

Lučica uz šetnicu na rijeci Muri  –  lokacija „Zev“  –   Lučica uz šetnicu na rijeci Muri

 

Učestalost prijevoza: procjena 4 puta dnevno, odnosno po potrebi, u skladu s potrebama putnika.

Vremenski period pružanja usluge prijevoza putnika turističkom brodicom: od 01. ožujka do 01. prosinca prema mogućnostima u skladu s vremenskim uvjetima.

 

(II)

Zbog specifičnosti tražene usluge Grad Mursko Središće obavještava potencijalne kandidate da se plovidba i prijevoz putnika na trasi planirane rute može obavljati isključivo čamcima za prijevoz putnika do 12 putnika u postojećem stanju vodotoka uz odobrenje lučke kapetanije o posebnim uvjetima plovidbe, prihvata putnika, mjesta za vez te odobrenja Hrvatskih voda i Grada Mursko Središće.

 

(III)

Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na javni poziv trebaju biti registrirane za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u vodnom prometu. U obzir će se uzeti i ponude-pisma namjere i pravnih ili fizičkih osoba koje na dan podnošenja pisma namjere nisu registrirane za prijevoz putnika u vodnom prometu pod uvjetom da u pismu namjere navedu da će do početka obavljanja usluge prijevoza obaviti registraciju djelatnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Grad Mursko Središće se za potrebe turističke brodske linije obvezuje osigurati adekvatna pristaništa za putnike.

 

(IV)

Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na ovaj javni poziv dužne su u pismu namjere navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime, OIB te sjedište, odnosno prebivalište.

 

(V)

Adresa na koju se šalje ponuda je: Grad Mursko Središće, Trg Braće Radića 4, 40315 Mursko Središće s naznakom „INTERES ZA ORGANIZACIJU VOŽNJE TURISTIČKOM BRODICOM NA RIJECI MURI“.

Rok za dostavu ponuda: 15.11.2021. godine.


U Murskom Središću, 13. listopada 2021. godine

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

Skip to content