Najnovije vijesti i događanja

27/11/2022

Perje se počehalo, Hlapičina je za zimu spremna

U Hlapičini je u sklopu Adventa u gradu rudara u subotu, 26. studenog s početkom od 18.00 sati upriličen stoljetni tradicijski događaj – čehara. Riječ je […]
26/11/2022

Paljenjem prve adventske svijeće započeo Advent u gradu rudara

Paljenjem prve adventske svijeće započelo je vrijeme adventa odnosno došašća u kojem se mnogobrojni vjernici pripremaju za Božić. Za katolike Advent je vrijeme priprema za Kristov […]
26/11/2022

Sutra bodrite vatrene u gradskom parku u Murskom Središću

Grad Mursko Središće u svom će gradskom parku, odnosno Trgu bana Jelačića organizirati javni prijenos utakmica hrvatske nogometne reprezentacije. Vatrene možete tako bodriti već u nedjelju, […]
25/11/2022

Dječji Advent u gradu rudara počinje Čudesnim svijetom

U sklopu Adventa u gradu rudara zamišljeno je i pregršt sadržaja za djecu. Od niza kazališnih predstava, preko filmskih projekcija, pa do posjete svetog Nikole i […]
25/11/2022

Objava natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]
24/11/2022

OBRAZLOŽENJE odluke o izmjeni dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja kom.otpada

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj […]
24/11/2022

VAŽNO – U subotu je u Hlapičini čehara!

Advent u gradu rudara ove nam godine donosi i Advent po naseljima koji počinje u Hlapičini, 26. studenog u 18.00 sati – i to čeharom. Riječ […]
24/11/2022

Teatar Gavran ovog adventa prvi put u Centru za kulturu „Rudar“

Uz ostali sadržaj, u ovogodišnjem će se Adventu u gradu rudara publici Murskog Središća predstaviti i poznati Teatar Gavran. Riječ je o kazalištu koje je ove […]
Skip to content