O zbrinjavanju otpada uči se od malih nogu

Treba sporije voziti
10/06/2021
Gradonačelnik Murskog Središća na proštenju u Svetom Martinu na Muri
11/06/2021
Treba sporije voziti
10/06/2021
Gradonačelnik Murskog Središća na proštenju u Svetom Martinu na Muri
11/06/2021

O zbrinjavanju otpada uči se od malih nogu

Kako bi grad, pripadajuća naselja i okoliš ostali čisti Grad Mursko Središće svake godine podiže ekološki standard. Sanirano je odlagalište otpada Hrastinka, provodi se projekt aglomeracije s pročistačem voda, što trajno rješava problem otpadnih voda, a kupljeno je i komunalno poduzeće Murs Ekom. Komunalno poduzeće već je višestruko povećalo svoju vrijednost, a sudjeluje i u dva velika projekta financiranja iz EU fondova – izgradnja kompostane i nabava dva komunalna vozila. Ipak, rast infrastrukturnog i operativnog potencijala komunalnog poduzeća nije dovoljan, već i svi građani moraju biti svjesni da je briga za okoliš briga za vlastito zdravlje, zdravlje svoje djece i generacija koje dolaze.

Te se promjene nažalost ne mogu donositi odlukom, već je potrebno vrijeme, a najbolje je nove generacije odgajati od malih nogu. U tu je svrhu, upravo u sklopu spomenutog projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS – EKOM d.o.o.“, pod referentnim brojem KK.06.3.1.18.0009 održana edukativno zabavna radionica za najmlađe. Kroz igru i zabavu djeca iz dječjeg vrtića Maslačak i djeca iz udruga Serjojnske mame i bebe i Naša djeca upoznata su s vrstama otpada, metodama zbrinjavanja i razvrstavanja, o važnosti brige za okoliš i s drugim korisnim stvarima. U radionice su se osobno uključili i gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i direktor Murs Ekoma Josip Sršan.

Skip to content