Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Skip to content