Obavijest o završenom javnom natječaju „Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Međimurja“ za I. grupu – Grad Mursko Središće

Žrtvama totalitarnih režima odana počast u Selnici
24/08/2020
Kako sa što manje problema završiti aglomeraciju
26/08/2020
Žrtvama totalitarnih režima odana počast u Selnici
24/08/2020
Kako sa što manje problema završiti aglomeraciju
26/08/2020

Obavijest o završenom javnom natječaju „Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Međimurja“ za I. grupu – Grad Mursko Središće

Obavještavamo vas da su Međimurske vode d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga sklopile dana 16.06.2020. godine Ugovor o pražnjenju i odvozu komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje za područje Grada Mursko Središće s vršiteljem usluge EKO USLUGE vl. Ivan Vurušić, Orehovica, Nikole Tesle 25a.

Pozivamo vas da o tome obavijestite građane objavom na web stranicama i oglasnoj ploči ili na drugi odgovarajući način.
U privitku vam dostavljamo osnovne podatke kako naručiti navedenu uslugu, sa cijenom i uvjetima vršenja usluge te molimo da objavite i pravnu regulativu s tog područja – tekst koji se nalazi u nastavku dopisa.

Navedene informacije nalaze se i na web stranicama javnog isporučitelja vodnih usluga https://medjimurske-vode.hr


DOKUMENTI:

Skip to content