ODLUKA o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole

Centar za kulturu „Rudar“ – umjesto Blacklighta ovaj vikend Smrt na Nilu
16/02/2022
Najava trkačke lige u Murskom Središću na 3,1 i 6 km
17/02/2022
Centar za kulturu „Rudar“ – umjesto Blacklighta ovaj vikend Smrt na Nilu
16/02/2022
Najava trkačke lige u Murskom Središću na 3,1 i 6 km
17/02/2022

ODLUKA o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole

Na temelju članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 06/2021) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik Grada Mursko Središće donosi slijedeću

 

ODLUKU o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja  učenika osnovne škole s prebivalištem na području Grada Mursko Središće

 

(I)

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i kriteriji prema kojima će se iz Proračuna Grada Mursko Središće sufinancirati maturalna putovanja učenika osnovne škola s prebivalištem na području Grada Murrsko Središće.

 

(II)

Pravo na sufinanciranje maturalnih putovanja sukladno ovoj Odluci ostvaruju učenici osnovne škole koji imaju prijavljeno prebivalište na području teritorijalnog ustroja Grada Mursko Središće:

 

–  čiji roditelj/skrbnik  je korisnik zajamčene minimalne naknade,

–  čiji su roditelji/skrbnici (odnosi se na oba roditelja, odnosno samohranog roditelja) ostali bez posla  – nezaposleni i redovno su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili zadnja dva mjeseca nisu primili plaću

– čiji roditelji/skrbnici žive u teškim zdravstvenim uvjetima – boluju od težih oblika bolesti koja im onemogućuje normalno uzdržavanje djeteta

– čiji roditelji/skrbnici žive u teškim socijalnim uvjetima – ne ostvaruju prihod dostatan za uzdržavanje svih članova uže obitelji

– čiji roditelji/skrbnici imaju troje ili više djece za treće i svako slijedeće dijete,

– djeca samohranih roditelja (roditelji koji samostalno žive u kućanstvu sa djetetom/djecom u stambenom objektu (kuća ili stan) i samostalno skrbe za svoje dijete i uzdržavaju ga),

– čiji roditelji/skrbnici istodobno imaju dvoje djece na maturalnom putovanju

 

% sufinanciranja
1. Roditelj/skrbnik korisnik zajamčene minimalne naknade 100%
2. Roditelj/skrbnik bez posla – nezaposlen i redovno prijavljen na HZZZ ili zadnja dva mjeseca nije primio plaću 70%
3. Roditelji/skrbnici žive u teškim zdravstvenim uvjetima – boluju od težih oblika bolesti koja im onemogućuje normalno uzdržavanje djeteta 100%
4. Roditelji/skrbnici žive u teškim socijalnim uvjetima – ne ostvaruju prihod dostatan za uzdržavanje svih članova uže obitelji 70%
5. Roditelji/skrbnici koji imaju troje ili više djece za treće i svako slijedeće dijete 100%
6. Djeca samohranih roditelja 70%
7. Roditelji/skrbnici istodobno imaju dvoje djece na maturalnom putovanju za drugo dijete 50%

 

 

 

 

(III)

Provjeru kriterija iz ove Odluke obavlja Socijalno vijeće Grada Mursko Središće po zahtjevu roditelja čije dijete je polaznik osnovne škole.

Po izvršenoj provjeri kriterija Socijalno vijeće Gradu Mursko Središće dostavlja popis učenika koji zadovoljavaju propisane kriterije sa neobvezujućim prijedlogom gradonačelniku za odobrenje sufinanciranja. Grad Mursko Središće ovlašten je po primitku prijedloga za sufinanciranje od Socijalnog vijeća zatražiti dodatna pojašnjenja ukoliko to ocijeni potrebnim ili ukoliko se pojavi sumnja u pravilnu primjenu kriterija sufinanciranja iz ove Odluke.

Iznos sufinanciranja maturalnih putovanja učenika osnovne škola s prebivalištem na području Grada Mursko Središće sukladno ovoj odluci ne smije prelaziti 0,5% iznosa prihoda Grada Mursko Središće bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odobrava sufinanciranje maturalnih putovanja.

 

(IV)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content