Odobrena aglomeracija Štrukovec, 1. faza

PRORAČUN ZA 2024. GODINU VRIJEDAN GOTOVO 7 MILIJUNA EURA
28/11/2023
Nakon pitanja saborskog zastupnika Dražena Srpaka ministar Božinović najavio bolje uvjete za središćanske policajce
02/12/2023
PRORAČUN ZA 2024. GODINU VRIJEDAN GOTOVO 7 MILIJUNA EURA
28/11/2023
Nakon pitanja saborskog zastupnika Dražena Srpaka ministar Božinović najavio bolje uvjete za središćanske policajce
02/12/2023

Odobrena aglomeracija Štrukovec, 1. faza

Aglomeracija Mursko Središće polako se završava, domaćinstva se spajaju, ulice su sanirane to jest obnovljene međutim dva naselja s područja grada nisu bila obuhvaćena Aglomeracijom Mursko Središće. Radi se o Štrukovcu i Križovcu. Već oko godinu dana Grad Mursko Središće intenzivno surađuje s Međimurskim vodama oko realizacije projekta Aglomeracije Štrukovec i Križovec. Uz to, trenutačno se provodi projekt rekonstrukcije ceste D209 od Slemenica do Murskog Središća, a obzirom što je na tom potezu naselje Štrukovec svakako je bilo potrebno dogovoriti postavljanje aglomeracije barem kroz glavnu prometnicu koja vodi kroz naselje Štrukovec i to je bio preduvjet za rekonstrukciju ceste.

Na više sastanaka u Zagrebu u Hrvatskim vodama gradonačelnik Dražen Srpak je dogovorio da ako prijava na EU fondove ne bi bila prihvaćena, u tom slučaju bi Hrvatske vode iz svog proračuna financirale gradnju kolektora kroz glavnu prometnicu. Međutim, prijava je prihvaćena, a danas su Međimurske vode potpisale ugovor pa će tako ići u realizaciju naselja Štrukovec prva faza, a što u naravi znači postavljanje kanalizacije po glavnoj prometnici i spajanje kućanstava uz glavnu prometnicu na nju, te dio naselja Zebanec i spojni vod prema Murskom Središću. Druga faza aglomeracije Štrukovec, a što u naravi znači cijeli preostali dio naselja Štrukovec početkom iduće godine prijaviti će se u PKK javni poziv – EU fondovi te se realizacija uvođenja aglomeracije i u ostatak naselja Štrukovec očekuje u, vjerujemo, iduće dvije godine. Prva faza trebala bi biti gotova do polovice godine kako bi se moglo nastaviti s rekonstrukcijom ceste i gradnjom pješačkih staza kroz naselje Štrukovec. Ujedno, Grad Mursko Središće zahvaljuje Međimurskim vodama na suradnji i na uspješnoj prijavi Aglomeracije Štrukovec, prva faza.

Kad je pak riječ o naselju Križovec ovaj čas je realizacija toga nemoguća zato jer se u Aglomeraciji Podturen ide u realizaciju samo naselja Novakovec i Ferketinec dok se u naseljima Miklavec, Celine i Sivica u ovoj fazi neće postavljati aglomeracija pa se stoga ni Križovec ne može raditi jer je uvjet za to da se radi naselje Miklavec preko kojeg bi se onda Križovec mogao spojiti na kanalizaciju. Zbog izuzetno kratkih rokova realizacije, a to je do kraja 2025. godine i sva spomenuta naselja, a i druga faza aglomeracije Štrukovec izuzeti su iz sadašnje realizacije jer u slučaju da se radovi ne bi izveli na vrijeme došlo bi do velike financijske korekcije, a koja u pravilima NOP-a ide isključivo na teret jedinica lokalne samouprave. Sva ta naselja koja trenutno ne idu u realizaciju, a to je naselje Križovec, Miklavec, Celine i Sivica također će se prijaviti u javni poziv PKK te će se i ona nakon uspješne prijave u idućih par godina, vjerujemo, realizirati.

Skip to content