Održan prvi radni sastanak na temu izrade monografije o rudarenju na širem području Murskog Središća

Gradonačelnik Dražen Srpak obišao dežurne službe
31/12/2020
ČLANOVI DVD-a MURSKO SREDIŠĆE, PEKLENICA I SELNICA VRIJEDNO POMAŽU U PODRUČJU STRADALOM POTRESOM
05/01/2021
Gradonačelnik Dražen Srpak obišao dežurne službe
31/12/2020
ČLANOVI DVD-a MURSKO SREDIŠĆE, PEKLENICA I SELNICA VRIJEDNO POMAŽU U PODRUČJU STRADALOM POTRESOM
05/01/2021

Održan prvi radni sastanak na temu izrade monografije o rudarenju na širem području Murskog Središća

Grad Mursko Središće jedan je od partnera na projektu Energy Tour kroz koji će interpretirati i na atraktivan način prezentirati svoju industrijsku baštinu. Jedna od predviđenih aktivnosti je i izrada monografije o rudarenju na području Murskog Središća. Monografija će se temeljiti na znanstveno – istraživačkom radu, a kod izrade će se voditi računa o tome da bude atraktivna i pristupačna za sve čitatelje. Kao stručni suradnik za izradu monografije izabrana je dr.sc. Mihaela Mesarić koja je godine 2015. uspješno obranila doktorsku disertaciju na temu „Zaštita i valorizacija rudarske geobaštine na primjeru Murskoga Središća“, a sada će rezultate svojih istraživanja prezentirati i široj publici. Uz nju, autor monografije bit će i povjesničar Zoran Turk.

Kroz monografiju će se osim povijesnog pregleda rudarstva, s posebnim naglaskom na povijest privatnih tvrtki koje su započele industrijsko iskapanje ugljena, obraditi i neke do sada zanemarivane teme, poput raznih drugih eksploatacija i vrsta rudarenja na području Murskog Središća, ozljede na radu i utjecaj rudarstva na zdravlje mještana, utjecaj rudarstva na krajobraz oko Murskog Središća, kao i utjecaj rudarstva na demografske, gospodarske i prostorno planske trendove u Murskom Središću. Za potrebe izrade monografije već su napravljena opsežna arhivska istraživanja, a pronađene su i do sada nepoznate video snimke Murskog Središća iz razdoblja eksploatacije ugljena, kao i svi sačuvani primjerci službenog glasila Međimurskih ugljenokopa koji su izlazili od 1964. do 1967. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 762.094,00 eura, dok je udio koji otpada na Mursko Središće 294.150,00 eura. Projekt traje do kraja kolovoza 2022. godine, međutim, monografija bi mogla ugledati svjetlo dana i ranije.


Skip to content